polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo
do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach
Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji
Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie
kontaktów bezpośrednich jak i online.