Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


Wymagania edukacyjne klasa skrzypiec

 

Cykl sześcioletni   KLASA I/6


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność nazywania poszczególnych części skrzypiec i smyczka.
 2. Poznanie roli poszczególnych elementów instrumentu i smyczka w procesie powstawania dźwięku.
 3. Znajomość zasad czyszczenia i konserwacji skrzypiec i smyczka.
 4. Opanowanie prawidłowej postawy.
 5. Prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka.
 6. Prawidłowe ułożenie prawej i lewej ręki.
 7. Gra trzema palcami w podstawowym układzie.
 8. Prostolinijne prowadzenie smyczka.
 9. Prawidłowa pulsacja.
 10. Prawidłowa intonacja.
 11. Umiejętność wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry.
 12. Gra czterema palcami w podstawowym układzie.
 13. Różne układy palców w I pozycji.
 14. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

   

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis uczniów klasy pierwszej :

 • Utwór

2. Popis klasowy:

 • Utwór z fortepianem

3. Badanie wyników nauczania:

 • Gama, pasaż przez jedną oktawę,
 • Etiuda lub ćwiczenie
 • Utwór


Osiągnięcia ucznia:

 • Znajomość nazw części skrzypiec i smyczka
 • Poprawna postawa gry
 • Opanowanie układu gry lewej i prawej ręki
 • Prostolinijne prowadzenie smyczka
 • Znajomość notacji w kluczu wiolinowym.

III. Materiał nauczania:

1.Materiał dobrany według uznania nauczyciela. A. Cofalik- Skrzypcowe ABC             

 

KLASA II/6


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka.
 2. Prostolinijne prowadzenie smyczka.
 3. Prawidłowa pulsacja.
 4. Różne układy palców w pierwszej pozycji.
 5. Prawidłowa intonacja.
 6. Zwiększenie wymagań w zakresie brzmienia i rytmu.
 7. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór z fortepianem

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Dwa utwory

3. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama przez II oktawy
 • Etiuda

4. Popis klasowy:

 • Utwór

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert lub utwór

Minimum programowe

 • Gamy i pasaże z pamięci
 • Cztery etiudy
 • Koncert , głównie pierwsza część
 • Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Jeden duet

III. Materiał nauczania: 1. Etiudy:

 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45,
 • I. Dubiska - Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji”,
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji”,
 • H. E. Kayser - Etiudy op. 20,
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • W. Kozakowski - Dziecięce concertino”,
 • F. Kuchler - Koncert h -moll op.11,
 • O. Rieding - Koncert h - moll op. 35


3. Szkoły gry i ćwiczenia według uznania nauczyciela prowadzącego                  


KLASA III/6


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu.
 2. Dalsza praca nad prawidłowym układem lewej i prawej ręki.
 3. Prawidłowa pulsacja
 4. Zwiększenie wymagań w zakresie intonacji
 5. Rodzaje artykulacji detache i legato, dwudźwięki,
 6. Zakres dynamiki piano - forte
 7. Umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu
 8. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w dowolnym tempie z uwzględnieniem poprawnej intonacji i precyzji rytmicznej
 9. Wprowadzenie III pozycji
 10. Prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze
 11. Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem.
 12. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Utwór
 • Koncert

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama pasaże
 • Etiuda

    5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert

Minimum programowe

 • Gamy i trójdźwięki durowe I molowe (z pamięci)
 • Cztery etiudy
 • Koncert
 • Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Jeden duet.

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud

 • F. Wohlfahrt - Etiudy op. 45, 54, 74
 • I. Dubiska - Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji”
 • J. Trott - Etiudy dwudźwiękowe”
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji”
 • H. E. Kayser - Etiudy op. 20
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • A. Huber - Concertino F - dur op. 7
 • F. Janszynow - Concertino op. 35
 • F. Kuchler - Concertino D - dur op. 15
 • St. Mach - Concertino A - dur op. 60
 • O. Rieding - Koncert D - dur op. 36
 • F. Seitz - Koncert uczniowski G - dur op. 13
 • A. Vivaldi - Koncert G -dur op. 7 nr 2


3. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.          


KLASA IV/6


I.Wymagania edukacyjne:

 1. Dalsza praca nad aparatem gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Utrwalanie pozycji I. II i III.
 4. Prawidłowa intonacja.
 5. Wprowadzenie V pozycji.
 6. Wibracja.
 7. Ruchy wyrównawcze.
 8. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 9. Zakres dynamiki piano - fortissimo.
 10. Umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego.
 11. Umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu.
 12. Zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpretacji utworów.
 13. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno – wykonawczym (palcowanie, smyczkowanie, frazowania, dynamika, interpretacja)
 14. Realizacja dodatkowych ozdobników.
 15. Prawidłowe brzmienie.
 16. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji.
 17. Zgodna z zapisem realizacja metro-rytmiki, agogiki i dynamiki.
 18. Interpretowanie utworu zgodne z jego budową formalną .
 19. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.


II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Utwór
 • Koncert

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert I lub III część
 • Czytanie a vista

Minimum programowe

 • Gamy durowe i molowe oraz trójdźwięki do 4 znaków (z pamięci).
 • Cztery etiudy
 • Dwa koncerty, w tym jeden z pamięci (głównie pierwsze części)
 • Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Jeden duet (tercet, kwartet)

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45, 54, 74
 • I. Dubiska - Wybór Etiud skrzypcowych w I pozycji”
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji”
 • H. E. Kayser - Etiudy op. 20
 • J.Trott - Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • G. Bacewicz - Concertino
 • A. Bloch - Concertino op. 31
 • A. Komarowski - Koncert A - dur nr 2
 • F. Kuchler - Koncert D - dur op. 12
 • O. Rieding - Koncert D - dur op. 25
 • O. Rieding - Koncert a - moll op. 21
 • O. Rieding - Koncert G - dur op. 24

 

3. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.                                


KLASA V/6


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowy aparat gry.
 2. Prawidłowa pulsacja i intonacja.
 3. Gra w I, II, III i V pozycji.
 4. Wprowadzenie IV pozycji.
 5. Wibracja i ruchy wyrównawcze.
 6. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spiccato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 7. Prawidłowe brzmienie i rytm.
 8. Zakres dynamiki pianissimo -fortissimo.
 9. Kształtowanie dźwięku.
 10. Muzyczna interpretacja utworów.
 11. Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu.
 12. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Dwie części Sonaty
 • Utwór

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Koncert I lub III cz.
 • Utwór
 • Czytanie a vista

Minimum programowe

 • Gamy durowe i molowe oraz trójdźwięki do 4 znaków w obrębie 5 pozycji
 • Różne rodzaje smyczkowań.
 • Dwudźwięki- tercje, seksty, oktawy do trzeciej pozycji detache
 • Cztery etiudy(w tym dwudźwiękowe i biegłościowe)
 • Dwa koncerty, w tym jeden z pamięci (głównie pierwsze części)
 • Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Jeden duet (tercet, kwartet)

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45, 54, 74
 • F. Mazas – Etiudy op. 36 z. I, II
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji”
 • H. E. Kayser - Etiudy op. 20
 • R. Kreutzer - 42 Etiudy
 • J. Trott - Etiudy dwudźwiękowe
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • J.B. Accolay – Koncert a – moll
 • Ch. Dancla – Solo koncertowe nr 1
 • G. Hollander – Koncert szkolny op. 62
 • L. Jansa Concertino D dur op. 52
 • P. Nardini – Koncert a – moll
 • F. Seitz – Koncert uczniowski g – moll op. 12
 • F. Seitz Koncert D dur op. 15
 • A. Vivaldi – Koncert a – moll
 • A. Vivaldi Koncert G dur (opr. Mostrasa)

3. Wybór etiud:

 • A. Ariosti – Sonata D – dur nr 6
 • A. Corelli Sonata e moll op. 5 nr 8
 • A. Corelli Sonata A dur op. 5 nr 9
 • G. F. Häendel Sonata E dur

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego. .                          


KLASA VI/6


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowy aparat gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Prawidłowa intonacja.
 4. Gra w VII pozycjach.
 5. Wibracja i ruchy wyrównawcze.
 6. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spiccato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 7. Prawidłowe brzmienie i rytm.
 8. Zakres dynamiki pianissimo - fortissimo.
 9. Kształtowanie dźwięku.
 10. Muzyczna interpretacja utworów.
 11. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego.
 12. Muzyczna interpretacja utworów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Gama ,pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda melodyczna
 • Etiuda dwudźwiękowa

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4.Egzamin końcowy

 • Sonata lub Fantazja 2 części
 • Koncert I lub III
 • Czytanie a vista

Minimum programowe:

 • Gamy durowe i molowe oraz trój dźwięki do 4 znaków w obrębie 7 pozycji. 
 • Różne rodzaje smyczkowań (detache, legato, spiccato. sautille, staccato).
 • Pasaże. Dwudźwięki- tercje, seksty. oktawy do piątej pozycji detache i legato po dwie i cztery nuty.
 • Cztery etiudy(w tym dwudźwiękowe i biegłościoweKoncertDwa utwory z towarzyszeniem fortepianu Jeden duet (tercet kwartet)


 • III. Materiał nauczania:
 • 1. Wybór etiud:
 • F. Wohlfahrt - Etiudy op. 45, 54, 74
 • F. Mazas - Etiudy op. 36 z. I i II
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji“
 • R. Kreutzer - 42 etiudy“
 • J. Dont - Etiudy op. 37
 • F. Fiorillo - 36 etiud
 • J.Trott -Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • Ch. Dancla - Solo koncertowe nr 3
 • A. Vivaldi – Koncert D - dur op. 20
 • A. Vivaldi - G - dur nr 23
 • J. S. Bach - Koncert a - moll
 • Ch. Beriot -Koncert a - moll nr 9
 • Ch. Beriot - Koncert G -dur nr 7
 • A. Komarowski -Koncert e - moll
 • R. Ortmans - Koncert a - moll nr 12
 • H. Sitt - Koncert C - dur op. 70
 • A. Viotti -Koncert g –moll

3. Sonaty:

 • A. Corelli - Sonaty nr 3 i 10
 • G. F. Haendel - Sonata F- dur
 • A. Krzanowski - Mała partita na skrzypce solo
 • G. B. Pergolesi - Sonata G - dur
 • H. Purcell - Sonata g - moll
 • D. Walentini - Sonata a - moll
 • G. Ph. Telemann - 10 fantazji

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego                    


Cykl czteroletni   KLASA I/4


I.Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność nazywania poszczególnych części skrzypiec i smyczka.
 2. Poznanie roli poszczególnych elementów instrumentu i smyczka w procesie powstawania dźwięku.
 3. Znajomość zasad czyszczenia i konserwacji skrzypiec i smyczka.
 4. Opanowanie prawidłowej postawy i trzymania skrzypiec pod brodą i smyczka.
 5. Prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka.
 6. Prawidłowe ułożenie prawej i lewej ręki.
 7. Gra palcami w podstawowym układzie.
 8. Prostolinijne prowadzenie smyczka.
 9. Prawidłowa pulsacja.
 10. Prawidłowa intonacja.
 11. Umiejętność wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry.
 12. Gra czterema palcami w podstawowym układzie.
 13. Różne układy palców w I pozycji.
 14. Zwiększenie wymagań w zakresie brzmienia i rytmu.
 15. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

Udział uczniów w popisach szkolnych Badanie wyników

III Osiągnięcia ucznia:

Znajomość nazw części skrzypiec i smyczka Poprawna postawa gry

Opanowanie układu gry lewej i prawej ręki

Prostolinijne prowadzenie smyczka

Znajomość notacji w kluczu wiolinowym.  

IV. Materiał nauczania:

1. Materiał dobrany według uznania nauczyciela:

 • A. Cofalik - Skrzypcowe ABC
 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór Koncertów:

 • Kozakowski -Dziecięce Concertino”
 • F. Kuchler - Koncert h - moll op. 11
 • O. Rieding - Koncert h - moll op. 35

  

KLASA II/4


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu.
 2. Dalsza praca nad prawidłowym układem lewej i prawej ręki.
 3. Prawidłowa pulsacja
 4. Gra w I i III pozycji
 5. Zwiększenie wymagań w zakresie intonacji
 6. Rodzaje artykulacji detache i legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano - forte
 7. Umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu
 8. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w dowolnym tempie z uwzględnieniem poprawnej intonacji i precyzji rytmicznej
 9. Wprowadzenie II pozycji
 10. Prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze
 11. Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem.
 12. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Koncert lub utwór
 • Utwór

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama pasaże
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert I lub III cz.

Minimum programowe

 • Gamy durowe i molowe oraz trójdźwięki do 3 znaków (z pamięci).
 • Cztery etiudy
 • Dwa koncerty w tym jeden z pamięci (głównie pierwsze części)
 • Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Jeden duet (tercet, kwartet)

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud

 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45, 54, 74
 • I. Dubiska - Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji”
 • J.Trott - Etiudy dwudźwiękowe”
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • A. Huber - Concertino F - dur op. 7
 • F. Janszynow - Concertino op. 35
 • F. Kuchler - Concertino D - dur op. 15
 • St. Mach - Concertino A - dur op. 60
 • O. Rieding - Koncert D - dur op. 36
 • F. Seitz - Koncert uczniowski G - dur op. 13
 • A. Vivaldi - Koncert G - dur op. 7 nr 2

 

3. Szkoły gry i ćwiczenia według uznania nauczyciela prowadzącego.

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego      


KLASA III/4


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Dalsza praca nad aparatem gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Utrwalanie pozycji I i III.
 4. Prawidłowa intonacja.
 5. Wprowadzenie V pozycji.
 6. Wibracja.
 7. Ruchy wyrównawcze.
 8. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 9. Zakres dynamiki piano - fortissimo.
 10. Umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego.
 11. Umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu.
 12. Zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpretacji utworów.
 13. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno – wykonawczym (palcowanie, smyczkowanie, frazowania, dynamika, interpretacja)
 14. Realizacja ozdobników i tryki.
 15. Prawidłowe brzmienie.
 16. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji.
 17. Zgodna z zapisem realizacja metro-rytmiki, agogiki i dynamiki.
 18. Interpretowanie utworu zgodne z jego budową formalną .
 19. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Sonata 2 części
 • Utwór

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny: 

 • Utwór
 • Koncert I lub III część
 • Czytanie a Vista

Minimum programowe

 • Gamy durowe i molowe oraz trójdźwięki do 4znaków (z pamięci).
 • Cztery etiudy
 • Koncert I lub III cz.
 • Sonata (dwie kontrastujące części)
 • Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Jeden duet (tercet, kwartet)

III. Materiał nauczania: 1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45, 54, 74
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji”
 • J. Trott - Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. F. Mazas - Etiudy op. 36 z. I i II
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • A. Huber - Concertino F - dur op. 7
 • A. Komarowski - Koncert A - dur nr 2
 • F. Seitz - Koncert uczniowski G - dur op. 13
 • A. Vivaldi - Koncert G - dur op. 7 nr 2
 • J.B. Accolay - Koncert a - moll
 • Ch. Dancla - Solo koncertowe nr 1
 • G. Hollander - Koncert szkolny op. 62
 • L. Jansa - Concertino D - op. 52
 • P. Nardini - Koncert a - moll
 • F. Seitz - Koncert uczniowski g - moll op. 12
 • F. Seitz - Koncert D - dur op. 15
 • A. Vivaldi - Koncert a - moll

 • A. Vivaldi - Koncert G - dur (opr. Mostrasa)

3. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.                            


KLASA IV/4


I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowy aparat gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Prawidłowa intonacja.
 4. Gra w VII pozycjach
 5. Wibracja i ruchy wyrównawcze.
 6. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spiccato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 7. Prawidłowe brzmienie i rytm.
 8. Zakres dynamiki pianissimo - fortissimo.
 9. Kształtowanie dźwięku.
 10. Muzyczna interpretacja utworów.
 11. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego.
 12. Muzyczna interpretacja utworów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Gama ,pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda melodyczna
 • Etiuda dwudźwiękowa

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4.Egzamin końcowy

 • Sonata lub Fantazja 2 części
 • Koncert I lub III
 • Czytanie a vista

Minimum programowe:

Gamy durowe i molowe oraz trójdźwięki do 4znaków (z pamięci).

Cztery etiudy Koncert I lub III cz. Sonata (dwie kontrastujące części)

Cztery utwory z towarzyszeniem fortepianu Jeden duet (tercet, kwartet)

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt – Etiudy op. 45, 54, 74
 • F. Mazas – Etiudy op. 36 z. I i II
 • K. Fortunatow - Etiudy na zmiany pozycji“
 • Kreutzer - 42 etiudy
 • J. Dont - Etiudy op. 37
 • J.Trott - Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk - Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • J.B. Accolay - Koncert a - moll
 • Ch. Dancla - Solo koncertowe nr 1,2,3
 • G. Hollander - Koncert szkolny op. 62
 • L. Jansa - Concertino D - dur op. 52
 • P. Nardini - Koncert a – moll
 • F. Seitz - Koncert uczniowski g - moll op. 12
 • F. Seitz - Koncert D - dur op. 15
 • A. Vivaldi - Koncert a -moll
 • A. Vivaldi - Koncert G - dur (opr. Mostrasa)
 • A. Vivaldi - Koncert g - moll
 • J. S. Bach - Koncert a - moll
 • Ch. Beriot - Koncert a -moll nr 9
 • Ch. Beriot - Koncert G - dur nr 7
 • A. Komarowski - Koncert e - moll
 • R. Ortmans - Koncert a --dur op. 70
 • G. B. Viotti - Koncert D -–dur nr 20
 • G. B. Viotti - Koncert G - dur nr 23

3. Sonaty:

 • A. Corelli - Sonaty nr 3 i 10
 • G. F. Haendel - Sonata F - dur, E - dur
 • A. Corelli - Sonata e op. 5 nr 8, Sonata A - dur op. 5 nr 9
 • G. Ph. Telemann -10 Fantazji

 

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.

Efekty kształcenia po zakończeniu nauki w szkole muzycznej I stopnia .
Uczeń:

- szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów

- przestrzega zasad kultury, etyki i prawa autorskiego

- posiada wiedzę niezbędną do rozwijania gry na instrumencie i do świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym

- zna i stosuje zasady dotyczące występów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania i stroju

- wykazuje wrażliwość artystyczną w kreatywnym realizowaniu zadań

- rozwija pasję muzyczną przez podejmowanie inicjatyw artystycznych

publicznie prezentuje swoje dokonania

- podczas gry na instrumencie prawidłowo operuje aparatem gry

- czyta nuty ze zrozumieniem , potrafi wykonać a vista proste utwory muzyczne

- wykorzystuje wiedzę ogólno muzyczną oraz umiejętności niezbędne do zrozumienia i wykonywania utworu

- świadomie wykorzystuje słuch muzyczny w działaniach praktycznych

- realizuje wskazówki wykonawcze ze zrozumieniem

- ocenia jakość wykonywanych zadań

- pracuje w zespole pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizację projektu oraz bierze współodpowiedzialność za efekt tej pracy

- integruje się i współpracuje z członkami zespołu

- buduje relacje oparte na zaufaniu

- wykazuje się w działaniu aktywną postawą

- organizuje swoją indywidualną prace - systematycznie rozwija swoje umiejętności

- wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną

- przewiduje skutki podejmowanych działań

- jest przygotowany do kontynuowania nauki

- potrafi skutecznie radzić sobie ze stresem w szczególności z tremą.