Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


Komunikat
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu
z dnia 10 czerwca 2020r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19  ( Dz. U. poz 493 z późn. zm.) wyznaczam termin badania przydatności oraz zakończenia roku szkolnego na dzień 18 - 26 czerwca 2020r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu ostatecznie ogłoszone  zostaną do 14 sierpnia 2020r. 

W trosce o bezpieczeństwo  kandydatów na uczniów naszej szkoły oraz Państwa wprowadzam następujące zasady przeprowadzenia badania przydatności:


Badanie przydatności odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020r. od godz. 14.00 – 20.00
W czasie 1 godziny przesłuchanych zostanie trzech kandydatów. Bardzo proszę, aby do szkoły wchodzić na 10 minut przed wyznaczoną godziną przesłuchania.

Procedura postępowania w trakcie przebywania na terenie szkoły podczas badania przydatności:


1. W dniu przesłuchania na teren szkoły może wejść kandydat z jednym rodzicem/opiekunem. 

2. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce, a także podpisać oświadczenie oraz wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała. Stwierdzenie podwyższonej temperatury u kandydata bądź Jego rodzica / opiekuna, uniemożliwia  przystąpienia do badania uzdolnień w dniach 18 oraz zakończenie roku szkolnego 26  czerwca 2020r.

3. Każda osoba, która wchodzi na teren szkoły musi założyć  własną maseczkę lub inną osłonę ust i nosa. Maseczkę zdejmuje kandydat jedynie na czas wykonania zadań w ramach badania przydatności  w sali przed komisją. Członkowie komisji również przebywają w maseczkach  za wyjątkiem osoby, która prezentuje zadania muzyczne do wykonania.

4. Osoby przebywające podczas badania przydatności kandydata zobowiązane są do zachowania  dystansu i odległości od innych osób minimum 1,5 metra.

5. Do szkoły nie może wejść osoba, która przebywa w domu z osobą będącą  na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach domowych lub sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.

6. Po każdej godzinie następuje wietrzenie sali.

Kandydaci o badaniu wstępnym do szkoły zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz telefonicznie do dnia 17 czerwca.