REGULAMIN
ZACHOWANIA SIĘ NA WYCIECZCE DLA UCZNIÓW
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ l ST.
IM. JÓZEFA ELSNERA W BRZEGU

1. Uczniowie zbierają się punktualnie w miejscu zbiórki z wyposażeniem odpowiednim do celu wycieczki.
2. W czasie podróży (autokarem, PKP, PKS) uczniowie nie oddalają się od grupy, przestrzegają zasad bezpieczeństwa w danym środku lokomocji.
3. Uczniowie winni prezentować odpowiednią kulturę i higienę osobistą oraz kulturę słowa.
4. Zabrania się używania alkoholu, papierosów, narkotyków oraz innych środków odurzających.
5. W czasie wycieczki po szlakach turystycznych (rezerwatach przyrody) należy zachować się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, szczególnie w górach-zabrania się: schodzenia ze szlaków głośnego zachowania, śmiecenia, odchodzenia od grupy.
6. W czasie wycieczki uczniowie przestrzegają ciszy nocnej.
7. Uczniowie respektują polecenia opiekunów.
8. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczniowi grożą kary ustalone przez Radę Pedagogiczną.

 

Regulamin uchwalony i zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 7 maja 2002r