Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

Minimum programowe
wymagania edukacyjne w Sekcji Instrumentów Klawiszowych 

Fortepian główny 

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu

 

Zadania, które muszą być zrealizowane w poszczególnych klasach - cele:

 

Klasa I/6 i I/4

 • prawidłowa postawa
 • artykulacja portato, legato, staccato, non legato
 • wykonywanie dwudźwięków,
 • dynamika od piano do mezzoforte
 • kończenie zdania muzycznego
 • zróżnicowanie melodii i akompaniamentu
 • tempo wolne i umiarkowane

Gamy i pasaże do czterech znaków – wybrane.

Oddzielnie każdą ręką przez jedną lub dwie oktawy- gama chromatyczna

Etiudy do 5 etiud dowolnie wybranych

Utwory polifonizujące – 4 dowolnie wybrane

Utwory dowolne - 10 dowolnie wybranych

2 razy w roku popis obowiązkowo

Przesłuchanie końcoworoczne; gama, etiuda, 3 lub 4 dowolnie wybrane ćwiczenia lub utwory,

 

Klasa II/6 i I/4

 • podstawy pedalizacji
 • wykonywanie trójdźwięków
 • zwiększenie zakresu dynamiki
 • prowadzenie frazy
 • prowadzenie melodii w prawej lub lewej ręce
 • zwiększanie tempa

Gamy i pasaże – dur i moll do 4 znaków (wybrane), razem przez dwie oktawy, gama chromatyczna razem.

Etiudy – 4 etiudy dowolnie wybrane

Utwory polifoniczne – 2 dowolnie wybrane

Forma klasyczna- 2 dowolnie wybrane części sonatiny

Utwory dowolne – 3 dowolnie wybrane

2 razy w roku popis obowiązkowo

Program przesłuchania półrocznego oraz egzaminu promocyjnego (końcoworocznego);

gama, etiuda, utwór polifoniczny lub barokowy, część sonatiny lub koncertu, utwór dowolny.

 

Klasa III/6 i II/4

 • dalsze rozwijanie i doskonalenie pedalizacji
 • zróżnicowanie artykulacji w zależności od potrzeb utworu
 • rozwój dynamiki oraz jej zwiększenie amplitudy
 • prowadzenie polifonii
 • zróżnicowanie stylistyczne utworu.

Gamy i pasaże dur – moll do 5 znaków ( wybrane ). Gamy równolegle i rozbieżnie przez 4 oktawy, pasaży toniczne przez 4 oktawy równolegle

Etiudy – 3 dowolnie wybrane 

Utwory polifoniczne lub barokowe – 2 dowolnie wybrane

Forma klasyczna– 2 dowolnie wybrane części sonatiny lub wariacje

Utwory dowolne – 3 dowolnie wybrane 

2 razy w roku popis obowiązkowo

Program przesłuchania półrocznego oraz egzaminu promocyjnego;

gama, etiuda, utwór polifoniczny lub barokowy, część sonatiny lub koncertu, utwór dowolny,

 

Klasa IV/6 i III/4

 • dalszy rozwój artykulacji, dynamiki, tempa
 • zrozumienie budowy utworu
 • prowadzenie długich fraz
 • rozwój barwy dźwięku, długość frazowania dźwięku

Gamy i pasaże dur – moll do 6 znaków ( wybrane) w pozycji 3 i 10 równolegle przez 4 oktawy, gama chromatyczna równolegle, pasaż toniczny, D 7 i zm. przez 3 oktawy, kadencja

Etiudy- 3 dowolnie wybrane

Utwory polifoniczne – 2 dowolnie wybrane

Forma klasyczna – 2 części sonatiny/sonaty, rondo, wariacje lub część koncertu

Utwór dowolny – 3 utwory dowolne

2 razy w roku popis obowiązkowo

Program przesłuchania półrocznego:

 • gama, etiuda, utwór polifoniczny, część sonatiny lub wariacje, utwór dowolny,

Program egzaminu promocyjnego:

 • gama, etiuda, utwór polifoniczny, część sonatiny lub wariacje, utwór dowolny, czyt. a’vista

 

Klasa V/6, VI/6 i IV/4

 • dalszy rozwój wszystkich elementów
 • doskonalenie metod pracy, sposobów ćwiczenia
 • rozwój samodzielności w pracy

Gamy i pasaże dur-moll przez 4 oktawy do 7 znaków ( wybrane) w pozycji 3, 6 i 10 jak w klasie IV/6

Etiudy – 3 dowolnie wybrane,

Utwory polifoniczne- 2 dowolnie wybrane

Forma klasyczna - 2 części sonatiny/sonaty, wariacje lub rondo

Utwory dowolne – 3 dowolnie wybrane

2 razy w roku popis obowiązkowo

Program przesłuchania półrocznego;

Gama, etiuda, utwór polifoniczny, część sonatiny/sonaty, utwór dowolny

Program egzaminu promocyjnego w klasie V/6

Gama, etiuda, utwór polifoniczny, część sonatiny/sonaty, utwór dowolny,

czyt. a’vista

Program egzaminów; w klasie VI/6 i IV/4

1. Egzamin techniczny; gama,

etiuda o zróżnicowanej problematyce technicznej dla prawej i lewej ręki, 

akompaniament z solistą, 

czyt. a’vista

2. Egzamin repertuarowy końcowy:

utwór polifoniczny, 

sonatina I cz. lub II i III cz.,

utwór dowolny,

Podane wymagania mogą ulec zmianie w przypadku uczestnictwa uczniów w przesłuchaniach makroregionalnych i konkursach pianistycznych.

Uczniowie o znaczących osiągnięciach i laureaci mogą być zwolnieni z przesłuchania lub egzaminu.