Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

 

Wymagania edukacyjne i programy nauczania

dla uczniów klasy fletu w PSM I stopnia w Brzegu

 


Sześcioletni cykl nauczania

Klasa I

Wymagania edukacyjne:

 • znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu,
 • budowa instrumentu, umiejętność składania i rozkładania fletu, sposoby czyszczenia i konserwacji,
 • opanowanie prawidłowej postawy podczas gry na flecie oraz poprawnego układu rąk i palców,
 • nauka oddechu przeponowo – żebrowego,
 • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych (uczeń stara się kontrolować i właściwie prowadzić strumień powietrza),
 • opanowanie znajomości notacji muzycznej,
 • nauka poprawnego rozpoczęcia dźwięku oraz technik legato i non legato,
 • umiejętność gry pamięciowej.

 

Program nauczania: 

 • ćwiczenia oddechowe,
 • skala od d1- d3 ,
 • gama C-dur i trójdźwięk toniczny,
 • minimum 8 ćwiczeń lub etiud,
 • minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem.


Treść przesłuchania końcoworocznego:

 • gama i pasaż majorowy legato i non legato w tempie wolnym,
 • etiuda lub ćwiczenie,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem z pamięci.

Klasa II

Wymagania edukacyjne:

 • doskonalenie prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego oraz prawidłowej postawy przy grze na instrumencie,
 • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych,
 • wprowadzenie artykulacji pojedynczego staccato,
 • rozszerzenie skali do e3,
 • czytanie nut a'vista,
 • rozwijanie biegłości palcowej,
 • umiejętność gry pamięciowej.

Program nauczania:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • gamy majorowe do dwóch znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje,
 • minimum 8 etiud,
 • minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem.

Program przesłuchania śródrocznego:

 • gama majorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowej,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem z pamięci,

Program egzaminu promocyjnego:

 • gama majorowa pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonane z pamięci.

Klasa III

Wymagania edukacyjne:

 • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego,
 • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych,
 • opanowywanie technik gry legato, non legato, staccato,
 • rozwijanie biegłości palcowej,
 • umiejętnośc samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego,
 • czytanie nut a'vista,
 • umiejętność stopniowania dynamiki,
 • rozszerzenie skali do g3,
 • umiejętność gry pamięciowej.

Program nauczania:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • gamy durowe do trzech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje,
 • gama a- moll harmoniczna i melodyczna, trójdźwięk toniczny,
 • minimum 8 etiud,
 • minimum 4 miniatury z akompaniamentem.

Program przesłuchania śródrocznego:

 • gama majorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonane z pamięci,
 • gra a vista.

Program egzaminu promocyjnego:

 • gama majorowa pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • gama a-moll, trójdźwięk toniczny,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonane z pamięci,
 • gra a vista.

Klasa IV

Wymagania edukacyjne:

 • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego,
 • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych,
 • dopracowywanie technik gry legato, non legato, staccato,
 • zapoznanie z technikami typowymi dla fletu: frullato, jednoczesne granie i śpiewanie,
 • osiągnięcie wyższego stopnia biegłości palcowej,
 • czytanie nut a'vista,
 • umiejętność stopniowania dynamiki,
 • rozszerzenie skali do b3,
 • realizacja wybranych ozdobników,
 • opanowywanie objawów tremy podczas występu,
 • umiejętność gry pamięciowej.

Program nauczania:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • gamy durowe i molowe do trzech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje,
 • minimum 8 etiud,
 • minimum 4 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu,

Program przesłuchania śródrocznego:

 • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonane z pamięci,
 • gra a vista.

Program egzaminu promocyjnego:

 • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonane z pamięci,
 • gra a vista.

Klasa V

Wymagania edukacyjne:

 • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu,
 • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych,
 • opanowywanie gry w poszczególnych rejestrach,
 • osiągnięcie wyższego stopnia biegłości palcowej,
 • umiejętność korekty intonacji,
 • realizacja ozdobników,
 • umiejętność stopniowania dynamiki,
 • czytanie nut a'vista,
 • posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania,
 • umiejętność gry pamięciowej.

Program nauczania:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • gamy majorowe i minorowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje,
 • gama chromatyczna,
 • minimum 8 etiud,
 • minimum 4 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu (dopuszczalne również części utworów cyklicznych).

Program przesłuchania śródrocznego:

 • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem z pamięci,
 • gra a vista.

Program egzaminu promocyjnego:

 • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem z pamięci,
 • gra a vista.

Klasa VI

Wymagania edukacyjne:

 • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu,
 • zapoznanie z techniką podwójnego staccato,
 • umiejętność korekty intonacji,
 • umiejętność stopniowania dynamiki,
 • posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania,
 • umiejętność dokonania samooceny własnego wykonania,
 • umiejętność gry pamięciowej,
 • osiągnięcie wyższego stopnia biegłości palcowej.

Program nauczania:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • gamy majorowe i minorowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, dominanta septymowa w gamach durowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach minorowych,
 • gama chromatyczna,
 • minimum 8 etiud,
 • minimum 2 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu,
 • minimum 2 części sonaty barokowej.

Program przesłuchania śródrocznego:

 • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe, dominanta septymowa w gamach durowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach molowych
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonany z pamięci,
 • gra a vista.

Program egzaminu promocyjnego:

 • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe, dominanta septymowa w gamach durowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach molowych
 • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
 • utwór solowy lub z akompaniamentem z pamięci,
 • 2 części sonaty barokowej,
 • gra a vista.

  Czteroletni cykl nauczania

  Klasa I

  Wymagania edukacyjne:

  • znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu,
  • budowa instrumentu, umiejętność składania i rozkładania fletu, sposoby czyszczenia i konserwacji,
  • opanowanie prawidłowej postawy podczas gry na flecie oraz poprawnego układu rąk i palców,
  • nauka oddechu przeponowo – żebrowego,
  • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych (uczeń stara się kontrolować i właściwie prowadzić strumień powietrza),
  • opanowanie znajomości notacji muzycznej,
  • nauka poprawnego rozpoczęcia dźwięku oraz technik legato i non legato
  • umiejętność gry pamięciowej.

  Program nauczania:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • skala od d1- f3,
  • gamy majorowe do dwóch znaków przykluczowych, trójdźwięk toniczny, tercje,
  • minimum 8 ćwiczeń lub etiud,
  • minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem.
  Treść przesłuchania końcoworocznego:
  • gama i pasaż majorowy legato i non legato w tempie wolnym,
  • etiuda lub ćwiczenie,
  • utwór solowy lub z akompaniamentem – z pamięci.

  Klasa II

  Wymagania edukacyjne:

  • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego,
  • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych,
  • opanowywanie technik gry legato, non legato,
  • wprowadzenie techniki pojedynczego staccato,
  • rozwijanie biegłości palcowej,
  • umiejętnośc samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego,
  • czytanie nut a'vista,
  • umiejętność stopniowania dynamiki,
  • rozszerzenie skali do a3,
  • umiejętność gry pamięciowej.

  Program nauczania:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • gamy durowe do trzech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje,
  • gama a- moll harmoniczna i melodyczna, trójdźwięk toniczny,
  • minimum 8 etiud,
  • minimum 4 miniatury z akompaniamentem.

  Program przesłuchania śródrocznego:

  • gama majorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
  • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
  • utwór solowy lub z akompaniamentem wykonany z pamięci,
  • gra a vista.

  Program egzaminu promocyjnego:

  • gama majorowa pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowej,
  • gama a-moll, trójdźwięk toniczny
  • dwie etiudy o różnych problemach technicznych
  • utwór solowy lub z akompaniamentem – wykonany z pamięci,
  • gra a vista.

  Klasa III

  Wymagania edukacyjne:

  • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego,
  • kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych,
  • dopracowywanie technik gry legato, non legato, staccato,
  • zapoznanie z technikami typowymi dla fletu: frullato, jednoczesne granie i śpiewanie,
  • osiągnięcie wyższego stopnia biegłości palcowej,
  • czytanie nut a'vista,
  • umiejętność stopniowania dynamiki,
  • rozszerzenie skali do h3,
  • realizacja wybranych ozdobników,
  • opanowywanie objawów tremy podczas występu,
  • umiejętność gry pamięciowej.

  Program nauczania:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • gamy majorowe i minorowe do trzech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje,
  • minimum 8 etiud,
  • minimum 4 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu.

  Program przesłuchania śródrocznego:

  • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
  • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
  • utwór solowy lub z akompaniamentem z wykonany pamięci,
  • gra a vista.

  Program egzaminu promocyjnego:

  • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe,
  • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
  • utwór solowy lub z akompaniamentem – wykonany z pamięci,
  • gra a vista.

  Klasa IV

  Wymagania edukacyjne:

  • doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu,
  • zapoznanie z techniką podwójnego staccato,
  • umiejętność korekty intonacji,
  • umiejętność stopniowania dynamiki,
  • rozszerzenie skali do c4,
  • posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania,
  • umiejętność dokonania samooceny własnego wykonania,
  • umiejętność gry pamięciowej,
  • osiągnięcie wyższego stopnia biegłości palcowej.

  Program nauczania:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • gamy majorowe i minorowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, dominanta septymowa w gamach durowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach molowych,
  • gama chromatyczna,
  • minimum 8 etiud,
  • minimum 2 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu,
  • minimum 2 części sonaty barokowej.

  Program przesłuchania śródrocznego:

  • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowe, dominanta septymowa w gamach majorowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach minorowych,
  • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
  • utwór solowy lub z akompaniamentem z wykonany pamięci,
  • gra a vista.

  Program egzaminu promocyjnego:

  • gama majorowa i minorowa, pasaże oparte na trójdźwiękach tonicznych, pochody tercjowe w gamie majorowej, dominanta septymowa w gamach majorowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach minorowych,
  • dwie etiudy o różnych problemach technicznych,
  • utwór solowy lub z akompaniamentem z pamięci,
  • 2 części sonaty barokowej,
  • gra a vista.

  KRYTERIA OCENIANIA

  Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:

  • dokładnie opanował materiał ze wszystkich działów programu, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program
  • samodzielnie rozwiązuje problemy warsztatowe, techniczne i interpretacyjne ,

  poszukuje różnych sposobów ich rozwiązywania, wnikliwie analizuje materiał teoretyczny i umiejętnie stosuje go w praktyce

  • na egzaminach prezentuje umiejętności wykraczające poza program
  • na lekcjach jest bardzo aktywny
  • osiąga pozytywne oceny również z innych przedmiotów
  • bierze udział w konkursach i przesłuchaniach regionalnych i ogólnopolskich
  • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
  • wykazuje duże zainteresowanie muzyką oraz sztuką w ogóle

  Stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:

  • dokładnie opanował zaplanowany materiał nauczania (praktyczny i teoretyczny), potrafi stosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania różnych zadań i problemów
  • na lekcjach jest aktywny
  • samodzielnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć
  • uczestniczy w konkursach, przesłuchaniach, koncertach i audycjach szkolnych

  Stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który:

  • opanował wymagania edukacyjne w stopniu pozwalającym sprawnie rozwiązywać typowe problemy wykonawcze
  • samodzielnie rozwiązuje problemy nie wykraczające poza program nauczania
  • jest aktywny na zajęciach, sprawnie realizuje polecenia nauczyciela podczas zajęć
  • pracuje systematycznie
  • uczestniczy w koncertach i audycjach szkolnych
  • Stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
  • opanował podstawowe umiejętności i wiadomości nie przekraczające wymagań edukacyjnych
  • rozwiązuje problemy typowe o niewielkim stopniu trudności
  • na lekcjach śledzi uważnie ich przebieg i sygnalizuje występujące trudności w zrozumieniu materiału
  • do zajęć przygotowuje się w miarę systematycznie
  • uczestniczy w koncertach i audycjach szkolnych
  • Stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:
  • słabo opanował materiał praktyczny i teoretyczny
  • nie potrafi rozwiązywać problemów typowych, rozwiązuje problemy proste
  • uważa na lekcjach i stara się w maksymalnym stopniu zrozumieć i opanować wymagania edukacyjne danej klasy
  • w ramach pracy domowej słabo przygotowuje się do zajęć
  • opuszcza zajęcia lub stale się spóźnia
  • podczas audycji czy koncertów wypada słabo
  • Stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
  • wykazuje brak opanowania wiadomości i umiejętności podstawowych
  • ma braki w opanowaniu materiału tak duże, że uniemożliwiają dalsze uczenie
  • nie potrafi rozwiązywać problemów o elementarnym stopniu trudności i nie jest w stanie przygotować żadnej pracy domowej
  • opuszcza zajęcia i nie uczestniczy w koncertach i audycjach szkolnych.