Zobacz PSM wirtualnie

spacer wirtualny 360kliknij i zobacz >

 Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

Szkolny zestaw podręczników Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu

Decyzją Dyrektora z dnia 13 lutego 2018 r., dopuszczono do użytku szkolnego:

1). Pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 13 lutego 2018 r.

2). Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 52, poz. 268) w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych,

3). Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r. Nr 205 poz. 1206) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4). Rozporządzenie MKiDN z dnia 6 września 2017r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

 

 

pdf Pobierz zestaw podręczników w pliku PDF