Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


Na Państwa e-mailach podane są hasła do e-dziennika i sposób logowania się na platformę MS - Teams!!!


Wszystkim rodzicom bardzo dziękuje za wielką pomoc, którą Państwo włożyliście w zdalne nauczanie.

Bez Państwa pomocy nie poradzilibyśmy sobie w realizacji podstawy programowej.

Proszę jeszcze o dopilnowanie, żeby do 5 czerwca oddać wszystkie zadania nauczycielom z teorii.

Proszę uczniów, którzy kończą w tym roku szkołę o oddanie instrumentów i nut z biblioteki.

Szkoła aktualnie mieści się w budynku PSP nr 1 ul Chrobrego.

Nuty i instrumenty będą przyjmowane od 22 do 24 czerwca w godzinach od 10 do 12.

Natomiast uczniowie, którzy nie kończą szkoły w tym roku, zatrzymują nuty i instrument na wakacje.

 

W związku z niedogodnościami jakie Państwa ( rodziców i uczniów) nawiedziły,
a zarazem i nauczycieli, wpłaty na Radę Rodziców zostają zawieszone
do czasu powrotu do szkoły. 
Natomiast opłata za instrument pozostają bez zmian.