Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO - AKORDEON

 

Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. J. Elsnera w Brzegu

naucz. mgr Dorota Hnat

 

Wymagania edukacyjne oraz realizacja zadań techniczno - wykonawczych dla poszczególnych klas w oparciu o program nauczania Szkoły Muzycznej I st. dla przedmiotu głównego AKORDEON wydanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki - Warszawa 1976 r.

 

Klasa I, cykl 6-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego budowy. Rola miecha w kształtowaniu piękna dźwięku. Postawa przy grze. Układ prawej i lewej ręki. Zapoznanie ucznia z utrzymywaniem instrumentu oraz rąk w czystości. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym. Obowiązek udziału w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniach, warsztatach, koncertach okolicznościowych, audycjach muzycznych i innych uroczystościach szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE:

 1. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha.
 2. ARTYKULACJA: legato miechowe, palcowe i miechowo- palcowe, portato ręką lewą na tle legato palcowego w ręce prawej.
 3. FRAZOWANIE: miechem zmiennym, miękkie zaczynanie i kończenie frazy.
 4. DYNAMIKA: płaszczyznowa (p-f), wytwarzanie równego natężenia dźwięku.
 5. METRUM I RYTM: takty proste, dwu- i trzymiarowe, takty całe, Podział wartości do ósemek włącznie.
 6. AGOGIKA: tempa wolne.
 7. BIEGŁOŚĆ PALCOWA: ułożenie ręki prawej i lewej, wyrabianie siły i samodzielności wszystkich palców. Wprowadzenie podkładania 1 palca pod 2,3 i 4 oraz przekładania palców nad 2, 3 i 4 w prawej ręce. Wprowadzenie techniki akompaniamentu w ręce lewej.
 8. GAMY I PASAŻE: durowe - oddzielnie przez 1 oktawę. Zapoznanie ze schematem gamy durowej w ręce lewej.

 

REPERTUAR:

 1. Gamy durowe i trójdźwięk toniczny ręką prawą w obrębie 1 oktawy (8 gam)
 2. 20 ćwiczeń i etiud ze zbiorów: W. Kulpowicz - Szkoła na akordeon, C. Czerny z.I - Etiudy na akordeon
 3. 30 utworów dowolnych ze zbiorów: J. Fedyczkowski - Abecadło akordeonisty, J. Fedyczkowski - Elementarz akordeonisty

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA KOŃCOWOROCZNEGO W KLASIE I/6

 1. Gama durowa ręką prawą
 2. 1 ćwiczenie lub etiuda
 3. 2 utwory dowolne

 

Klasa II, cykl 6-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: w dalszym ciągu rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia. Rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych. Kształtowanie wrażliwości poczucia piękna. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym. Rozwijanie umiejętności posługiwania się techniką miechowo-palcową, miechem jednokierunkowym, zmiennym. Opanowanie schematu palcowego lewej ręki w gamie durowej. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie promocyjnym na koniec roku szkolnego oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE:

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym.
 2. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha.
 3. ARTYKULACJA: doskonalenie legato palcowego i miechowo-palcowego. Wprowadzenie portato palcowego i staccato palcowego.
 4. FRAZOWANIE: miechem zmiennym, miękkie zaczynanie i kończenie frazy.
 5. DYNAMIKA: płaszczyznowa (p-f), wytrzymywanie równego natężenia dźwięku, doskonalenie crescendo i diminuendo. Wprowadzenie akcentowania dźwięku.
 6. METRUM I RYTM: takty proste dwu- i trzymiarowe, takty całe. Podział wartości do szesnastek.
 7. AGOGIKA: tempa powolne i umiarkowane.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA: doskonalenie ułożenia ręki prawej i lewej, wyrabianie siły i samodzielności wszystkich palców. Doskonalenie podkładania i przekładania palców. Doskonalenie techniki akompaniamentu w lewej ręce. Wprowadzenie akordu dominantseptymowego w lewej ręce.
 9. GAMY I PASAŻE: durowe - oburącz równolegle przez 1 oktawę; molowe - prawą ręką przez 1oktawę.

 

REPERTUAR:

 1. Gamy durowe i trójdźwięk toniczny w obrębie 1 oktawy - równolegle (4 gamy durowe)
  Gamy molowe i trójdźwięk toniczny w obrębie 1 oktawy ręką prawą (4 gamy molowe)
 2. 10 ćwiczeń/ etiud ze zbiorów: W. Kulpowicz - Szkoła na akordeon, C. Czerny - Etiudy na akordeon z. I
 3. 10 utworów dowolnych ze zbiorów: 
 • J. Fedyczkowski - Elementarz akordeonisty z.I, II, 
 • J. Fedyczkowski - Melodie świata, 
 • M. Chudoba - Mozaika melodii

 

PROGRAM EGZAMINU PROMOCYJNEGO W KLASIE II/6

 1. Gama durowa i trójdźwięk toniczny oburącz przez 1 oktawę - równolegle
 2. 1 ćwiczenie/etiuda
 3. 2 utwory dowolne

 

Klasa III, cykl 6-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: wdrożenie do systematycznego, świadomego ćwiczenia. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnym tempie a`vista. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie promocyjnym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym. Wdrożenie do systematycznego, świadomego ćwiczenia. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnych tempach a’vista.
 2. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha.
 3. ARTYKULACJA: doskonalenie form artykulacji legato palcowego i portato palcowego. Wprowadzenie portato miechowo-palcowego.
 4. FRAZOWANIE: miechem zmiennym, miękkie zaczynanie i kończenie frazy.
 5. DYNAMIKA: płaszczyznowa (p-f), wytrzymywanie równego natężenia dźwięku, doskonalenie crescendo i diminuendo i akcentowania dźwięku.
 6. METRUM I RYTM: takty proste i złożone dwu- i trzymiarowe, takty całe. Triole.
 7. AGOGIKA: tempa powolne i umiarkowane. Wprowadzenie zmian agogicznych: ritenuto.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA: rozwijanie biegłości palcowej w oparciu o gamy i pasaże
 9. GAMY I PASAŻE: durowe i molowe równolegle przez 1 oktawę.

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe i molowe (4 pary gam) oraz trójdźwięk toniczny równolegle przez 1 oktawę.
 2. 10 ćwiczeń / etiud ze zbiorów np. W. Kulpowicz - Szkoła na akordeon, C. Czerny - Etiudy na akordeon z.I
 3. 2 utwory polifoniczne np. ze zbioru: J. Mart - Dawne tańce i melodie
 4. 6 utworów dowolnych np. ze zbioru: J. Fedyczkowski - Melodie świata

 

PROGRAM EGZAMINU PROMOCYJNEGO W KLASIE III/6

 1. Gama durowa, molowa, trójdźwięk toniczny - równolegle przez 2 oktawy.
 2. 1 ćwiczenie / etiuda
 3. utwór polifoniczny
 4. utwór dowolny

 

Klasa IV, Cykl 6-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno-wykonawczym (palcowanie, miechowanie, frazowanie, dynamika, interpretacja). Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w prostych formach muzykowania zespołowego. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie promocyjnym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE: 

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnych tempie a’vista oraz umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczni-wykonawczym (palcowanie, miechowanie, frazowanie, dynamika, interpretracja).
 2. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha oraz techniką miechowo-palcową.
 3. ARTYKULACJA: doskonalenie form artykulacji legato, portato i staccato. Wprowadzenie legato kciukiem na czarnych i białych klawiszach. 
 4. FRAZOWANIE: doskonalenie form frazowania oraz zaczynania i kończenia frazy.
 5. DYNAMIKA: doskonalenie dynamiki płaszczyznowej (p-ff), doskonalenie crescendo, diminuendo i akcentowania dźwięku.
 6. METRUM I RYTM: takty proste i złożone dwu- i trzymiarowe, takty całe. Triole. 
 7. AGOGIKA: tempa powolne, umiarkowane i szybkie. Zmiany agogicznych: ritenuto i accerelando
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA: wprowadzenie techniki repetycji. Rozwijanie biegłości palcowej w oparciu o gamy i pasaże. Doskonalenie techniki akompaniamentu.
 9. GAMY I PASAŻE: durowe równolegle przez 2 oktawy i molowe równolegle przez 1 oktawę.

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe, molowe, trójdźwięk toniczny przez 2 oktawy (4 pary gam)
 2. 10 ćwiczeń/etiud ze zbiorów, np. W. Kulpowicz - Szkoła na akordeon, J. Orzechowski - Etiudy na akordeon z. I
 3. 4 utwory polifoniczne ze zbioru, np. J. Mart - Dawne tańce i melodie
 4. 1 utwór cykliczny (minimum 2 części), np. Ł. Woś - Suita dziecięc
 5. 4 utwory dowolne

 

PROGRAM EGZAMINU PROMOCYJNEGO W KLASIE IV/6

 1. Gama durowa oburącz przez 2 oktawy
  Gama molowa oburącz przez 1 oktawę
 2. 1 ćwiczenie lub etiuda
 3. 1 utwór polifoniczny
 4. 1 część sonatiny lub suity
 5. 1 utwór dowolny

 

Klasa V, Cykl 6-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: opanowanie literatury akordeonowej w następującym zakresie: etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej, polifonicznej i dawnych mistrzów, forma cykliczna (do wyboru: sonatina, suita, wariacje, utwory różne, muzyka użytkowa różnych narodów). Rozwijanie ekspresji twórczej ucznia. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie promocyjnym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE: 

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnych tempie a’vista oraz umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczni-wykonawczym (palcowanie, miechowanie, frazowanie, dynamika, interpretracja).
 2. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku pacami: doskonalenie wszystkich dotychczas poznanych form.
 3. ARTYKULACJA - doskonalenie poznanych form legato, ześlizgiwanie się legato kciukiem w prawej ręce, łączenie interwałów, cicha zamiana palców. Doskonalenie form portato, non legato palcowego.
 4. FRAZOWANIE - doskonalenie poznanych form frazowania oraz zaczynania i kończenia frazy.
 5. DYNAMIKA - doskonalenie dynamiki płaszczyznowej (pp - ff), cresc., dim.
 6. METRUM I RYTM - takty regularne i nieregularne, proste i złożone, polirytmia
 7. AGOGIKA - tempa powolne, umiarkowane, szybkie, accerelando, ritenuto.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA - doskonalenie techniki pasażowej, repetycji dźwięków, cichej zamiany palców. Wprowadzenie zmian pozycji ręki - skoki oraz wprowadzenie ozdobników. Doskonalenie techniki akompaniamentu oraz skoki w lewej.
 9. CZYTANIA NUT A VISTA
 10. GAMY I PASAŻE: durowe i molowe, trójdźwięk toniczny równolegle przez 2 oktawy.

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe i molowe, trójdźwięki toniczne równolegle przez 2 oktawy (4 pary gam)
 2. 4 etiudy np. ze zbiorów: C. Czerny - Etiudy na akordeon z. II, J. Orzechowski - Etiudy na akordeon z. II
 3. 2 utwory polifoniczne
 4. 1 utwór cykliczny (minimum 2 części)
 5. 2 utwory dowolne

 

PROGRAM EGZAMINU PROMOCYJNEGO W KLASIE V/6

 1. gama durowa, molowa, pasaże przez 2 oktawy.
 2. etiuda
 3. utwór polifoniczny
 4. utwór cykliczny
 5. utwór dowolny

 

Klasa VI, cykl 6-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: opanowanie literatury akordeonowej w następującym zakresie: etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej, polifonicznej i dawnych mistrzów, forma cykliczna (do wyboru: sonatina, suita, wariacje, utwory różne, muzyka użytkowa różnych narodów). Rozwijanie ekspresji twórczej ucznia. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie końcowym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE: 

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnych tempie a’vista oraz umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczni-wykonawczym (palcowanie, miechowanie, frazowanie, dynamika, interpretracja).
 2. Doskonalenie poznanych form ATAKOWANIA i kończenia dźwięków pacami.
 3. ARTYKULACJA - doskonalenie wszystkich poznanych form artykulacji palcowej i miechowo-palcowej: legato, non legato, portato i staccato.
 4. FRAZOWANIE - doskonalenie form frazowania oraz zaczynania i kończenia frazy.
 5. DYNAMIKA - płaszczyznowa, cresc., dimin., akcent, stawianie dźwięku. Wprowadzenie subito piano i subito forte.
 6. METRUM I RYTM - takty proste i złożone, regularne i nieregularne.
 7. AGOGIKA - tempa powolne, umiarkowane, szybkie. Zmiany temp.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA - doskonalenie techniki repetycji dźwięku, zmian pozycyjnych ręki - skoki, ogólnej biegłości pojedynczymi dźwiękami
 9. CZYTANIE NUT A VISTA
 10. GAMY I PASAŻE durowe, molowe, trójdźwięk toniczny, kadencja

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe i molowe - 4 pary gam
 2. 2 etiudy na prawą i na lewą rękę
 3. 2 utwory polifoniczne
 4. 1 utwór cykliczny ( minimum 2 części)
 5. 2 utwory dowolne

 

PROGRAM EGZAMINU KOŃCOWEGO

 1. Gama durowa i molowa
 2. 2 etiudy - na prawą i na lewą rękę
 3. utwór polifoniczny
 4. utwór cykliczny
 5. utwór dowolny

 

Klasa I, cykl 4-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego budowy. Rola miecha w kształtowaniu piękna dźwięku. Postawa przy grze. Układ prawej i lewej ręki. Zapoznanie ucznia z utrzymywaniem instrumentu oraz rąk w czystości. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym. Obowiązek udziału w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniach, warsztatach, koncertach okolicznościowych, audycjach muzycznych i innych uroczystościach szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE:

 1. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha.
 2. ARTYKULACJA: legato miechowe, palcowe i miechowo- palcowe, portato ręką lewą na tle legato palcowego w ręce prawej.
 3. FRAZOWANIE: miechem zmiennym, miękkie zaczynanie i kończenie frazy.
 4. DYNAMIKA: płaszczyznowa (p-f), wytwarzanie równego natężenia dźwięku.
 5. METRUM I RYTM: takty proste, dwu- i trzymiarowe, takty całe, Podział wartości do ósemek włącznie.
 6. AGOGIKA: tempa wolne.
 7. BIEGŁOŚĆ PALCOWA: ułożenie ręki prawej i lewej, wyrabianie siły i samodzielności wszystkich palców. Wprowadzenie podkładania 1 palca pod 2,3 i 4 oraz przekładania palców nad 2, 3 i 4 w prawej ręce. Wprowadzenie techniki akompaniamentu w ręce lewej.
 8. GAMY I PASAŻE: durowe - oddzielnie przez 1 oktawę. Zapoznanie ze schematem gamy durowej w ręce lewej.

 

REPERTUAR :

 1. Gamy durowe i trójdźwięk toniczny ręką prawą w obrębie 1 oktawy (8 gam)
 2. 20 ćwiczeń i etiud ze zbiorów: W. Kulpowicz - Szkoła na akordeon, C. Czerny z.I - Etiudy na akordeon
 3. 30 utworów dowolnych ze zbiorów: J. Fedyczkowski - Abecadło akordeonisty, J. Fedyczkowski - Elementarz akordeonisty

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA KOŃCOWOROCZNEGO W KLASIE I/4

 1. Gama durowa ręką prawą
 2. 1 ćwiczenie lub etiuda
 3. 2 utwory dowolne

 

Klasa II, cykl 4-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: wdrożenie do systematycznego, świadomego ćwiczenia. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnym tempie a`vista. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie promocyjnym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości  i poczucia piękna. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym. Wdrożenie do  systematycznego, świadomego ćwiczenia. Umiejętność prawidłowego grania łatwych  utworów w wolnych tempach a’vista.
 2. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha.
 3. ARTYKULACJA: doskonalenie form artykulacji legato palcowego i portato palcowego. Wprowadzenie portato miechowo-palcowego.
 4. FRAZOWANIE: miechem zmiennym, miękkie zaczynanie i kończenie frazy.
 5. DYNAMIKA: płaszczyznowa (p-f), wytrzymywanie równego natężenia dźwięku, doskonalenie crescendo i diminuendo i akcentowania dźwięku.
 6. METRUM I RYTM: takty proste i złożone dwu- i trzymiarowe, takty całe. Triole.
 7. AGOGIKA: tempa powolne i umiarkowane. Wprowadzenie zmian agogicznych: ritenuto.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA: rozwijanie biegłości palcowej w oparciu o gamy i pasaże
 9. GAMY I PASAŻE: durowe i molowe równolegle przez 1 oktawę.

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe i molowe (4 pary gam) oraz trójdźwięk toniczny równolegle przez 1 oktawę.
 2. 10 ćwiczeń / etiud ze zbiorów np. W. Kulpowicz - Szkoła na akordeon, C. Czerny - Etiudy na akordeon z.I
 3. 2 utwory polifoniczne np. ze zbioru: J. Mart - Dawne tańce i melodie
 4. 6 utworów dowolnych np. ze zbioru J. Fedyczkowski - Melodie świata

 

PROGRAM EGZAMINU PROMOCYJNEGO W KLASIE II/4

 1. Gama durowa, molowa, trójdźwięk toniczny - równolegle przez 2 oktawy.
 2. 1 ćwiczenie / etiuda
 3. utwór polifoniczny
 4. utwór dowolny

 

Klasa III, cykl 4-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: opanowanie literatury akordeonowej w następującym zakresie: etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej, polifonicznej i dawnych mistrzów, forma cykliczna (do wyboru: sonatina, suita, wariacje, utwory różne, muzyka użytkowa różnych narodów). Rozwijanie ekspresji twórczej ucznia. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie promocyjnym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.
 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE:

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnych tempie a’vista oraz umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczni-wykonawczym (palcowanie, miechowanie, frazowanie, dynamika, interpretracja).
 2. ATAKOWANIE i kończenie dźwięku pacami: doskonalenie wszystkich dotychczas poznanych form.
 3. ARTYKULACJA - doskonalenie poznanych form legato, ześlizgiwanie się legato kciukiem w prawej ręce, łączenie interwałów, cicha zamiana palców. Doskonalenie form portato, non legato palcowego.
 4. FRAZOWANIE - doskonalenie poznanych form frazowania oraz zaczynania i kończenia frazy.
 5. DYNAMIKA - doskonalenie dynamiki płaszczyznowej (pp - ff), cresc., dim.
 6. METRUM I RYTM - takty regularne i nieregularne, proste i złożone, polirytmia
 7. AGOGIKA - tempa powolne, umiarkowane, szybkie, accerelando, ritenuto.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA - doskonalenie techniki pasażowej, repetycji dźwięków, cichej zamiany palców. Wprowadzenie zmian pozycji ręki - skoki oraz wprowadzenie ozdobników. Doskonalenie techniki akompaniamentu oraz skoki w lewej.
 9. CZYTANIA NUT A VISTA
 10. GAMY I PASAŻE: durowe i molowe, trójdźwięk toniczny równolegle przez 2 oktawy.

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe i molowe, trójdźwięki toniczne równolegle przez 2 oktawy (4 pary gam)
 2. 4 etiudy np. ze zbiorów: C. Czerny - Etiudy na akordeon z. II, J. Orzechowski - Etiudy na akordeon z. II
 3. 2 utwory polifoniczne
 4. 1 utwór cykliczny (minimum 2 części)
 5. 2 utwory dowolne

 

PROGRAM EGZAMINU PROMOCYJNEGO W KLASIE V/6

 1. gama durowa, molowa, pasaże przez 2 oktawy.
 2. etiuda
 3. utwór polifoniczny
 4. utwór cykliczny
 5. utwór dowolny

 

Klasa IV, cykl 4-letni

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: opanowanie literatury akordeonowej w następującym zakresie: etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej, polifonicznej i dawnych mistrzów, forma cykliczna (do wyboru: sonatina, suita, wariacje, utwory różne, muzyka użytkowa różnych narodów). Rozwijanie ekspresji twórczej ucznia. Uczeń uczestniczy w dwóch popisach klasowych, przesłuchaniu półrocznym, egzaminie końcowym oraz w różnych koncertach okolicznościowych i imprezach muzycznych szkolnych i poza szkolnych.

 

ZADANIA TECHNICZNO-WYKONAWCZE:

 1. ROZWIJANIE umiejętności technicznych i interpretacyjnych, kształtowanie wrażliwości i poczucia piękna. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Umiejętność prawidłowego grania łatwych utworów w wolnych tempie a’vista oraz umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczni-wykonawczym (palcowanie, miechowanie, frazowanie, dynamika, interpretracja).
 2. Doskonalenie poznanych form ATAKOWANIA i kończenia dźwięków pacami.
 3. ARTYKULACJA - doskonalenie wszystkich poznanych form artykulacji palcowej i miechowo-palcowej: legato, non legato, portato i staccato.
 4. FRAZOWANIE - doskonalenie form frazowania oraz zaczynania i kończenia frazy.
 5. DYNAMIKA - płaszczyznowa, cresc., dimin., akcent, stawianie dźwięku. Wprowadzenie subito piano i subito forte.
 6. METRUM I RYTM - takty proste i złożone, regularne i nieregularne.
 7. AGOGIKA - tempa powolne, umiarkowane, szybkie. Zmiany temp.
 8. BIEGŁOŚĆ PALCOWA - doskonalenie techniki repetycji dźwięku, zmian pozycyjnych ręki - skoki, ogólnej biegłości pojedynczymi dźwiękami
 9. CZYTANIE NUT A VISTA
 10. GAMY I PASAŻE durowe, molowe, trójdźwięk toniczny, kadencja

 

REPERTUAR

 1. Gamy durowe i molowe - 4 pary gam
 2. 2 etiudy na prawą i na lewą rękę
 3. 2 utwory polifoniczne
 4. 1 utwór cykliczny (minimum 2 części)
 5. 2 utwory dowolne

 

PROGRAM EGZAMINU KOŃCOWEGO

 1. Gama durowa i molowa
 2. 2 etiudy - na prawą i na lewą rękę
 3. utwór polifoniczny
 4. utwór cykliczny
 5. utwór dowolny

 

OCENY KLASYFIKACYJNE

Podstawowymi kryteriami oceny półrocznej i rocznej są:

 • Stopień spełnienia wymagań programowych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych oraz opanowaniu repertuaru).
 • Pilność i systematyczność pracy ucznia.

 

6 - CELUJĄCY (25 pkt)

osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne. Jego gra jest nie tylko wzorowa, ale jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole.

 

5 - BARDZO DOBRY (21-24 pkt.)

 

uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne. Jego gra jest bezbłędna technicznie, a jednocześnie interesująca od strony muzycznej.

4 - DOBRY (16-20 pkt.)

spełnianie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym etapie kształcenia. Jego gra jest poprawna pod względem technicznym i muzycznym lecz z małymi niedociągnięciami.

3 - DOSTATECZNY (13-15 pkt.)

uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać pojawienie się trudności w dalszym kształceniu. Jego gra jest z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi.

2 - DOPUSZCZAJĄCY (11-12 pkt.)

spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne, co poważnie utrudni, a nawet uniemożliwi dalsze kształcenie.

1 - NIEDOSTATECZNY (do 10 pkt)

uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie. Nie rokuje żadnych lub prawie żadnych nadziei na rozwój muzyczny i wykonania zadań technicznych.