Wymagania edukacyjne –klasa skrzypiec

 

KLASA I/6 

I. Wymagania edukacyjne: 

 1. Umiejętność nazywania poszczególnych części skrzypiec i smyczka.
 2. Poznanie roli poszczególnych elementów instrumentu i smyczka w procesie powstawania dźwięku.
 3. Znajomość zasad czyszczenia i konserwacji skrzypiec i smyczka.
 4. Opanowanie prawidłowej postawy i trzymania skrzypiec pod brodą i smyczka.
 5. Prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka.
 6. Prawidłowe ułożenie prawej i lewej ręki.
 7. Gra trzema palcami w podstawowym układzie.
 8. Prostolinijne prowadzenie smyczka.
 9. Prawidłowa pulsacja.
 10. Prawidłowa intonacja.
 11. Umiejętność wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry.
 12. Gra czterema palcami w podstawowym układzie.
 13. Różne układy palców w I pozycji.
 14. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Dwie piosenki

3. Popis klasowy: 

 • Utwór z fortepianem

4. Badanie wyników nauczania: 

 • Gama, pasaż przez jedną oktawę,
 • Etiuda
 • Koncert lub utwór

 

III. Materiał nauczania:

1.Materiał dobrany według uznania nauczyciela.

 

KLASA II/6 

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka.
 2. Prostolinijne prowadzenie smyczka.
 3. Prawidłowa pulsacja.
 4. Różne układy palców w pierwszej pozycji.
 5. Prawidłowa intonacja.
 6. Zwiększenie wymagań w zakresie brzmienia i rytmu.
 7. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór z fortepianem

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Gama i pasaże przez II oktawy 
 • Etiuda 
 • Koncert I lub III część

3. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama przez II oktawy
 • Etiuda
 • Ćwiczenie dwudźwięków

4. Popis klasowy:

 • Utwór

5. Egzamin promocyjny:

 • Koncert

 

III. Materiał nauczania:

1. Etiudy:

 • F. Wohlfahrt op. 45, I. Dubiska „Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji”, 
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji”, 
 • H. E. Kayser – Etiudy op. 20, J. Mieksin, 
 • Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • W. Kozakowski „Dziecięce Concertino”, 
 • F. Kuchler – Koncert h – moll op.11, 
 • O. Rieding – Koncert h – moll op. 35

3. Szkoły gry i ćwiczenia według uznania nauczyciela prowadzącego

 

KLASA III/6

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu.
 2. Dalsza praca nad prawidłowym układem lewej i prawej ręki.
 3. Prawidłowa pulsacja
 4. Gra w I i III pozycji
 5. Zwiększenie wymagań w zakresie intonacji
 6. Rodzaje artykulacji detache i legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano - forte
 7. Umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu
 8. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w dowolnym tempie z uwzględnieniem poprawnej intonacji i precyzji rytmicznej
 9. Wprowadzenie II pozycji
 10. Prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze
 11. Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem.
 12. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy: 

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Koncert

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama
 • Ćwiczenie dwudźwiękowe
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • I. Dubiska „Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji”
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe”
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji”
 • H. E. Kayser – Etiudy op. 20
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • A. Huber – Concertino F – dur op. 7
 • F. Janszynow o Concertino op. 35
 • F. Kuchler – Concertino D – dur op. 15
 • St. Mach – Concertino A – dur op. 60
 • O. Rieding – Koncert D – dur op. 36
 • F. Seitz – Koncert uczniowski G – dur op. 13
 • A. Vivaldi – Koncert G – dur op. 7 nr 2

3. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.

 

KLASA IV/6

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Dalsza praca nad aparatem gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Utrwalanie pozycji I. II i III.
 4. Prawidłowa intonacja.
 5. Wprowadzenie V pozycji.
 6. Wibracja.
 7. Ruchy wyrównawcze.
 8. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 9. Zakres dynamiki piano – fortissimo.
 10. Umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego.
 11. Umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu.
 12. Zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpractacji utworów.
 13. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno – wykonawczym (palcowanie, smyczkowanie, frazowania, dynamika, interpretacja)
 14. Realizacja dodatkowych ozdobników.
 15. Prawidłowe brzmienie.
 16. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji.
 17. Zgodna z zapisem realizacja metrorytmiki, agogiki i dynamiki.
 18. Interpretowanie utworu zgodne z jego budową formalną .
 19. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda
 • Utwór

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Ćwiczenie dwudźwiękowe
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert I lub III część

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • I. Dubiska „Wybór Etiud skrzypcowych w I pozycji”
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji”
 • H. E. Kayser – Etiudy op. 20
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • G. Bacewicz – Concertino
 • A. Bloch – Concertino op. 31
 • A. Komarowski – Koncert A – dur nr 2
 • F. Kuchler – Koncert D – dur op. 12
 • O. Rieding – Koncert D – dur op. 25
 • O. Rieding – Koncert a – moll op. 21
 • O. Rieding – Koncert G – dur op. 24

3. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.

 

KLASA V/6

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowy aparat gry.
 2. Prawidłowa pulsacja i intonacja.
 3. Gra w I, II, III i V pozycji.
 4. Wprowadzenie IV pozycji.
 5. Wibracja i ruchy wyrównawcze.
 6. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spiccato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 7. Prawidłowe brzmienie i rytm.
 8. Zakres dynamiki pianissimo – fortissimo.
 9. Kształtowanie dźwięku.
 10. Muzyczna interpretacja utworów.
 11. Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu.
 12. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki przez III oktawy
 • Etiuda
 • Utwór

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda
 • Ćwiczenie dwudźwiękowe

5. Egzamin promocyjny:

 • Sonata cz. II
 • Koncert I lub II, III

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • F. Mazas op. 36 z. I, II
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji”
 • H. E. Kayser – Etiudy op. 20
 • R. Kreutzer – 42 Etiudy
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • J.B. Accolay – Koncert a – moll
 • Ch. Dancla – Solo koncertowe nr 1
 • G. Hollander – Koncert szkolny op. 62
 • L. Jansa – Concertino D – dur op. 52
 • P. Nardini – Koncert a – moll
 • F. Seitz – Koncert uczniowski g – moll op. 12
 • F. Seitz – Koncert D – dur op. 15
 • A. Vivaldi – Koncert a – moll
 • A. Vivaldi – Koncert G – dur (opr. Mostrasa)

3. Wybór etiud:

 • A. Ariosti – Sonata D – dur nr 6
 • A. Corelli – Sonata e – moll op. 5 nr 8
 • A. Corelli – Sonata A – dur op. 5 nr 9
 • G. F. Häendel – Sonata E – dur

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.

 

KLASA VI/6

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowy aparat gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Prawidłowa intonacja.
 4. Gra w I, II, III, IV, V, VI i VII pozycji.
 5. Wibracja i ruchy wyrównawcze.
 6. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spiccato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 7. Prawidłowe brzmienie i rytm.
 8. Zakres dynamiki pianissimo – fortissimo.
 9. Kształtowanie dźwięku.
 10. Muzyczna interpretacja utworów.
 11. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego.
 12. Muzyczna interpretacja utworów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Sonata lub fantazje cz. II
 • Etiuda

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama sposoby dwudźwięki
 • Etiuda
 • Etiuda dwudźwiękowa

5. Egzamin końcowy:

 • Sonata lub fantazja cz. II
 • Koncert

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • F. Mazas op. 36 z. I i II
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji“
 • R. Kreutzer - „42 etiudy“
 • J. Dont – Etiudy op. 37
 • F. Fiorillo – 36 etiud
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • Ch. Dancla – Solo koncertowe nr 3
 • A. Vivaldi – Koncert D – dur op. 20
 • A. Vivaldi - G – dur nr 23
 • J. S. Bach – Koncert a – moll
 • Ch. Beriot – Koncert a – moll nr 9
 • Ch. Beriot – Koncert G – dur nr 7
 • A. Komarowski – Koncert e – moll
 • R. Ortmans – Koncert a – moll nr 12
 • H. Sitt – Koncert C – dur op. 70
 • A. Viotti – Koncert g – moll

3. Sonaty:

 • A. Corelli – Sonaty nr 3 i 10
 • G. F. Haendel – Sonata F- dur
 • A. Krzanowski – „Mała partita na skrzypce solo
 • G. B. Pergolesi – „Sonata G – dur
 • H. Purcell – Sonata g – moll
 • D. Walentini – Sonata a – moll
 • G. Ph. Telemann – 10 fantazji

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.


KLASA I/4

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność nazywania poszczególnych części skrzypiec i smyczka.
 2. Poznanie roli poszczególnych elementów instrumentu i smyczka w procesie powstawania dźwięku.
 3. Znajomość zasad czyszczenia i konserwacji skrzypiec i smyczka.
 4. Opanowanie prawidłowej postawy i trzymania skrzypiec pod brodą i smyczka.
 5. Prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka.
 6. Prawidłowe ułożenie prawej i lewej ręki.
 7. Gra palcami w podstawowym układzie.
 8. Prostolinijne prowadzenie smyczka.
 9. Prawidłowa pulsacja.
 10. Prawidłowa intonacja.
 11. Umiejętność wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry.
 12. Gra czterema palcami w podstawowym układzie.
 13. Różne układy palców w I pozycji.
 14. Zwiększenie wymagań w zakresie brzmienia i rytmu.
 15. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne

 • Dwie piosenki

3. Popis klasowy:

 • Utwór z fortepianem

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama przez II oktawy
 • Etiuda
 • Ćwiczenie dwudźwiękowe

5. Badanie wyników nauczania:

 • –Koncert

 

III. Materiał nauczania:

1. Materiał dobrany według uznania nauczyciela:

 • Skrzypcowe ABC – A. Cofalik
 • F. Wohlfahrt op. 45
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór Koncertów:

 • Kozakowski – „Dziecięce Concertino”
 • F. Kuchler – Koncert h – moll op. 11
 • O. Rieding – Koncert h – moll op. 35

 

 

KLASA II/4

 

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu.
 2. Dalsza praca nad prawidłowym układem lewej i prawej ręki.
 3. Prawidłowa pulsacja
 4. Gra w I i III pozycji
 5. Zwiększenie wymagań w zakresie intonacji
 6. Rodzaje artykulacji detache i legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano - forte
 7. Umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu
 8. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w dowolnym tempie z uwzględnieniem poprawnej intonacji i precyzji rytmicznej
 9. Wprowadzenie II pozycji
 10. Prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze
 11. Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem.
 12. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Koncert

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama
 • Ćwiczenie dwudźwiękowe
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • I. Dubiska „Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji”
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe”
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • A. Huber – Concertino F – dur op. 7
 • F. Janszynow - Concertino op. 35
 • F. Kuchler – Concertino D – dur op. 15
 • St. Mach – Concertino A – dur op. 60
 • O. Rieding – Koncert D – dur op. 36
 • F. Seitz – Koncert uczniowski G – dur op. 13
 • A. Vivaldi – Koncert G – dur op. 7 nr 2

3. Szkoły gry i ćwiczenia według uznania nauczyciela prowadzącego.

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.

 

KLASA III/4

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Dalsza praca nad aparatem gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Utrwalanie pozycji I. II i III.
 4. Prawidłowa intonacja.
 5. Wprowadzenie V pozycji.
 6. Wibracja.
 7. Ruchy wyrównawcze.
 8. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 9. Zakres dynamiki piano – fortissimo.
 10. Umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego.
 11. Umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu.
 12. Zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpractacji utworów.
 13. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno – wykonawczym (palcowanie, smyczkowanie, frazowania, dynamika, interpretacja)
 14. Realizacja ozdobników i tryki.
 15. Prawidłowe brzmienie.
 16. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji.
 17. Zgodna z zapisem realizacja metrorytmiki, agogiki i dynamiki.
 18. Interpretowanie utworu zgodne z jego budową formalną .
 19. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Etiuda
 • Utwór

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki
 • Ćwiczenie dwudźwiękowe
 • Etiuda

5. Egzamin promocyjny:

 • Utwór
 • Koncert I lub II i III część

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji”
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. F. Mazas – Etiudy op. 36 z. I i II
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • A. Huber – Concertino F – dur op. 7
 • A. Komarowski – Koncert A – dur nr 2
 • F. Seitz – Koncert uczniowski G – dur op. 13
 • A. Vivaldi – Koncert G – dur op. 7 nr 2
 • J.B. Accolay – Koncert a – moll
 • Ch. Dancla – Solo koncertowe nr 1
 • G. Hollander – Koncert szkolny op. 62
 • L. Jansa – Concertino D – dur op. 52
 • P. Nardini – Koncert a – moll
 • F. Seitz – Koncert uczniowski g – moll op. 12
 • F. Seitz – Koncert D – dur op. 15
 • A. Vivaldi – Koncert a – moll
 • A. Vivaldi – Koncert G – dur (opr. Mostrasa)

3. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.

 

KLASA IV/4

I. Wymagania edukacyjne:

 1. Prawidłowy aparat gry.
 2. Prawidłowa pulsacja.
 3. Prawidłowa intonacja.
 4. Gra w I, II, III, IV, V, VI, VII pozycji.
 5. Wibracja i ruchy wyrównawcze.
 6. Różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spiccato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki.
 7. Prawidłowe brzmienie i rytm.
 8. Zakres dynamiki pianissimo – fortissimo.
 9. Kształtowanie dźwięku.
 10. Muzyczna interpretacja utworów.
 11. Umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego.
 12. Muzyczna interpretacja utworów.
 13. Wykonanie programu muzycznego z pamięci.

 

II. Prezentacja ucznia:

1. Popis klasowy:

 • Utwór

2. Przesłuchanie półroczne:

 • Sonata lub fantazje II cz. Kontrastujące
 • Etiuda

3. Popis klasowy:

 • Utwór

4. Przesłuchanie techniczne:

 • Gama, pasaże, dwudźwięki przez III oktawę
 • Etiuda
 • Etiuda lub ćwiczenie dwudźwiękowe

5. Egzamin końcowy:

 • Sonata lub fantazja
 • Koncert

 

III. Materiał nauczania:

1. Wybór etiud:

 • F. Wohlfahrt op. 45, 54, 74
 • F. Mazas op. 36 z. I i II
 • K. Fortunatow „Etiudy na zmiany pozycji“
 • Kreutzer 42 etiudy
 • J. Dont – Etiudy op. 37
 • Trott „Etiudy dwudźwiękowe”
 • J. Mieksin, Z. Ostalczyk – Łatwe dwudźwięki

2. Wybór koncertów:

 • J.B. Accolay – Koncert a – moll
 • Ch. Dancla – Solo koncertowe nr 1,2,3
 • G. Hollander – Koncert szkolny op. 62
 • L. Jansa – Concertino D – dur op. 52
 • P. Nardini – Koncert a – moll
 • F. Seitz – Koncert uczniowski g – moll op. 12
 • F. Seitz – Koncert D – dur op. 15
 • A. Vivaldi – Koncert a – moll
 • A. Vivaldi – Koncert G – dur (opr. Mostrasa)
 • A. Vivaldi – Koncert g – moll
 • J. S. Bach – Koncert a – moll
 • Ch. Beriot – Koncert a – moll nr 9
 • Ch. Beriot – Koncert G – dur nr 7
 • A. Komarowski – Koncert e – moll
 • R. Ortmans – Koncert a – moll nr 12
 • H. Sitt – Koncert C – dur op. 70
 • G. B. Viotti – Koncert D – dur nr 20
 • G. B. Viotti – Koncert G – dur nr 23

3. Sonaty:

 • A. Corelli – Sonaty nr 3 i 10
 • G. F. Haendel – Sonata F – dur, E – dur
 • A. Corelli – Sonata e – moll op. 5 nr 8, Sonata A – dur op. 5 nr 9
 • G. Ph. Telemann – 10 fantazji

4. Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego.