• II nagroda dla uczennicy Eugenii Grabizny w XV Konkursie Pianistycznym 10-latków w Opolu - nauczyciel Maria Zawisza
  • IV nagroda dla uczennicy Katarzyny Prokop w XV Konkursie Pianistycznym 10-latków w Opolu - nauczyciel Lidia Gutowicz-Enge
  • I nagroda Trio Gitarowe-nauczyciel Maciej Wisłocki, III nagroda zespół rozrywkowy-nauczyciel Jacek Rybitw w II Olimpiadzie Muzycznej Przeglądów Zespołów Kameralnych
  • wyróżnienie dla uczennicy Marty Sowy i III miejsce dla uczennicy Adeli Staszczyk w XVI Regionalnym Międzyszkolnym Konkursie Solfeżowym w Nysie