RADA RODZICÓW przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu

ul. Piastowska 18, 49-300 Brzeg

NIP 747-16-19-228

 

Numer konta Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu

ul. Piastowska 18; 49-300 Brzeg

Bank Spółdzielczy w Brzegu 76 8863 0009 2000 0023 1462 0001

  

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Piekoszewska Anna – przewodnicząca

Pachurka Agnieszka – zastępca

Popłońska Joanna

Dróbka Izabela

Bednarczyk Marta

Kuśmierczyk Grzegorz

Juszczak Emil

Tuzinkiewicz Agnieszka