zielona

V Ogólnopolski Konkurs Gitarowy "Viva Gitarra" 
Zielona Góra, 10-12 maja 2013r.

                                 

               Zobacz zdjęcia