Minimum programowe
 wymagania edukacyjne w Sekcji Instrumentów Klawiszowych
- fortepian główny

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu 

 

Zadania, które muszą być zrealizowane w poszczególnych klasach - cele:

 

Klasa I/6 i I/4

 1. Prawidłowa postawa.
 2. Artykulacja portato legato.
 3. Wykonywanie dwudźwięków.
 4. Dynamika od mezzopiano do mezzoforte
 5. Kończenie zdania muzycznego.
 6. Zróżnicowanie melodii i akompaniamentu.
 7. Tempo wolne i umiarkowane.

Gamy i pasaże - dur, -moll do czterech znaków.

Oddzielenie każdą ręką przez dwie oktawy, gama chromatyczna oddzielnie każdą ręką przez dwie oktawy.

Etiudy - 5 etiud dowolnie wybranych.

Utwory polifonizujące - 4 dowolnie wybrane.

Forma klasyczna - sonatina 1 lub 2 części.

Utwory dowolne - 10 dowolnie wybranych.(Patrz - program nauczania z 1996r.)

 • 2 razy w roku popis obowiązkowo
 • Przesłuchanie końcoworoczne ; gama, etiuda, sonatina, utwór dowolny, 

 

Klasa II/6 i I/4

 1. Podstawy pedalizacji.
 2. Wykonywanie trójdźwięków.
 3. Zwiększenie zakresów dynamiki.
 4. Prowadzenie frazy.
 5. Prowadzenie melodii w prawej lub lewej ręce.
 6. Zwiększanie tempa.

Gamy i pasaże - dur, - moll do pięciu znaków. Razem przez dwie oktawy,       gama chromatyczna razem.

Etiudy - 6 etiud dowolnie wybranych.

Utwory polifoniczne - 4 dowolnie wybrane.

Forma klasyczna - Sonatina I, II, III cz., Rondo.

Utwory dowolne - 4 dowolnie wybrane. (Program nauczania z 1996r.)

 • 2 razy w roku popis obowiązkowo
 • program przesłuchania półrocznego ( końcoworocznego) i egzaminu promocyjnego: gama, etiuda, utwór polifoniczny sonatina - I cz., utwór dowolny

 

Klasa III/6 i II/4

 1. Dalsze umiejętności pedalizacji
 2. Zróżnicowanie artykulacji w zależności od potrzeb utworu.
 3. Rozwój dynamiki.
 4. Prowadzenie polifonii.
 5. Zwiększenie amplitudy dynamiki.
 6. Zróżnicowanie stylistyczne utworu. 

Gamy i pasaże -dur, -moll do pięciu znaków. Rozbieżnie przez 4 oktawy, gama chromatyczna rozbieżnie przez 4 oktawy, pasaże przez 4 oktawy równolegle.

Etiudy - 6 dowolnie wybranych.

Utwory polifoniczne - 4 dowolnie wybrane.

Forma klasyczna - Sonatina I, II, III, Rondo, Wariacje.

Utwory dowolne - 4 dowolnie wybrane. (Program nauczania z 1996r.)

 • 2 razy w roku popis obowiązkowo
 • program przesłuchania półrocznego i egzaminu promocyjnego: gama, etiuda, utwór polifoniczny, sonatina I cz.( wariacje), utwór dowolny

 

Klasa IV/6 i III/4

 1. Dalszy rozwój artykulacji, dynamiki, tempa
 2. Zrozumienie budowy utworu.
 3. Prowadzenie długich fraz.
 4. Rozwój barwy dźwięku, długość frazowania dźwięku.

Gamy i pasaże -dur, -moll do siedmiu znaków w pozycji 3 i 10. W pozycji 3 i 10 równolegle przez 4 oktawy, gama chromatyczna rozdzielnie, pasaże D septymowa i zm. przez trzy oktawy, kadencja.

Etiudy - 6 dowolnie wybranych.

Utwory polifoniczne - 4 dowolnie wybrane.

Forma klasyczna - Rondo lub Wariacje i dwie części Sonatiny.

Utwory dowolne - 4 utwory dowolnie wybrane. (Program nauczania z 1996r.)

 • 2 razy w roku popis obowiązkowy
 • program przesłuchania półrocznego i egzaminu promocyjnego; gama, etiuda, utwór polifoniczny, sonatina I cz. lub II i III cz. lub wariacje, utwór dowolny 

 

Klasa V/6, VI/6 i IV/4

 1. Dalszy rozwój wszystkich elementów.
 2. Doskonalenie metod pracy, sposobów ćwiczenia.
 3. Rozwój samodzielności w pracy. 

Gamy i pasaże -dur, -moll przez 4 oktawy do 7 znaków w pozycji 3, 6 i 10 jak w klasie IV/6.

Etiudy - 6 dowolnie wybranych.

Utwory polifoniczne - 4 dowolnie wybrane.

Forma klasyczna - dwie sonatiny dwuczęściowe, Wariacje lub Rondo.

Utwory dowolne - 5 dowolnie wybranych. (Program nauczania z1996r.) 

Gamy i pasaże jak w klasie V.

Etiudy - 6 dowolnie wybranych.

Utwory polifoniczne - 4 dowolnie wybrane.

Forma klasyczna - dwie sonatiny trzyczęściowe, Rondo.

Utwory dowolne - 4 dowolnie wybrane. (Program nauczania z 1996r. 

 • 2 razy w roku popis obowiązkowo
 • program przesłuchania półrocznego i egzaminu promocyjnego i końcowego;
 • 2 gamy, etiuda, utwór polifoniczny, sonatina lub sonata I cz. lub II i IIIcz., utwór dowolny,

  

Zatwierdzone przez nauczycieli sekcji instrumentów klawiszowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.