Fortepian dodatkowy

 

CYKL CZTEROLETNI

 

 

Klasa III/4 – pierwszy rok nauki:

 

Wymagania edukacyjne do opanowania:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu budowy instrumentu,
 • Prawidłowa postawa przy instrumencie, ułożenie prawej i lewej ręki,
 • Prawidłowe ułożenie nóg,
 • Artykalacji: - portato, staccato, legato,
 • Dynamiki: - p, f, mp, cresc., decresc.,
 • Realizacja metrorytmiki i agogiki,
 • Gry prawą i lewą ręką równocześnie,
 • Znajomości notacji w kluczu wiolinowym i basowym,
 • Umiejętność wykorzystania posługiwania się klawiaturą przy kształceniu słuchu,
 • Opanowanie utworów pamięciowo,
 • Umiejętność prowadzenia frazy,
 • Umiejętność koncentrowania się świadomego ćwiczenia i dokonywania samooceny wykonywanych utworów,
 • Budowanie gam durowych i molowych oraz trójdźwięków od dolnego dźwięku klawiatury osobno w obrębie oktawy,
 • Wprowadzenie elementów improwizacji, 

Minimum programowe:

 • Przerobienie 10 utworów z różnych działów: etiudy, utwory dowolne, tańce, piosenki, ćwiczenia,

Pierwsze przesłuchanie – grudzień:

 • Wykonanie z pamięci 2 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utwory dowolnego,

Przesłuchanie drugie– czerwiec:

 • Wykonanie z pamięci 4 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utwory dowolnego.

 

Klasa IV/4 – drugi rok nauki:

 

Wymagania edukacyjne do opanowania:

 • Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem,
 • Przygotowanie do muzykowania zespołowego,
 • Umiejętność grania prostych akompaniamentów z repertuaru wykonywanego na instrumencie głównym lub gry na 4 ręce,
 • Poprawne wykonanie wybranego utworu (etiuda, utwór polifoniczny, dowolny na 4 ręce) o zróżnicowanej problematyce technicznej uwzględniającej możliwości ucznia,
 • dalsze rozwijanie techniki pianistycznej: staccato, dwudźwięki, pedalizacja, niezależność rąk i.t.d.,
 • doskonalenie czytania nut w kluczu basowym, oraz czytania a’vista,
 • rozszerzenie znajomości gam do 2 oktaw, wprowadzenie gam chromatycznych, pasaży i kadencji wykonanie ich razem,
 • rozwijanie umiejętności oraz wiedzy o stylach i formach muzycznych,
 • uwrażliwienie ucznia na ekspresję twórczą, wrażliwość estetyczną, oraz estradowego zachowania się,
 • rozbudzenie zamiłowania do muzykowania zespołowego, 

Minimum programowe:

 • Przerobienie 8 utworów z różnych działów: etiudy, utwory dowolne, piosenki, ćwiczenia,

Pierwsze przesłuchanie– grudzień:

 • Wykonanie z pamięci 2 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utwory dowolnego,

Przesłuchanie drugie –czerwiec:

 • Wykonanie z pamięci 4 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utwory dowolnego.

 

Fortepian dodatkowy

 

CYKL SZEŚCIOLETNI

 

Klasa V/6 – pierwszy rok nauki:

 

Wymagania edukacyjne do opanowania:

 • Podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu,
 • Prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie prawej i lewej ręki,
 • Prawidłowe ułożenie nóg,
 • Artykulacji: - portato, staccato, legato,
 • Dynamiki: - p, f, mp, mf, cresc., decresc.,
 • Realizacja metrorytmiki i agogiki,
 • Gry prawą I lewą ręką równocześnie,
 • Znajomości notacji w kluczu wiolinowym i basowym,
 • Umiejętność wykorzystywania posługiwania się klawiaturą przy kształceniu słuchu,
 • Opanowanie utworów pamięciowo,
 • Umiejętność prowadzenia frazy,
 • Umiejętność koncentrowania się, świadomego ćwiczenia i dokonywania samooceny wykonywanych utworów,
 • Budowanie gam durowych i molowych oraz trójdźwięków od dolnego dźwięku klawiatury osobno w obrębie oktawy,
 • Wprowadzenie elementów improwizacji, 

Minimum programowe:

 • Przerobienie 10 utworów z różnych działów: etiudy, utwory dowolne, tańce, piosenki, ćwiczenia)

Przesłuchanie pierwsze grudzień:

 • Wykonanie z pamięci 2 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utworu dowolnego,

Przesłuchanie drugie czerwiec:

 • Wykonanie z pamięci 4 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utworu dowolnego.

 

Klasa VI/6 – drugi rok nauki:

 

Wymagania edukacyjne do opanowania:

 • Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem,
 • Przygotowanie do muzykowania zespołowego,
 • Umiejętność grania prostych akompaniamentów z repertuaru wykonywanego na instrumencie głównym lub Gry na 4 ręce,
 • Poprawne wykonywanie wybranego utworu (etiuda, utwór polifoniczny, dowolny na 4 ręce) o zróżnicowanej problematyce technicznej uwzględniającej możliwość ucznia,
 • Dalsze rozwijanie techniki pianistycznej: staccato, dwudźwięki, pedalizacja, niezależność rąk i.t.d.,
 • Doskonalenie czytania nut w kluczu basowym, oraz czytania a’vista,
 • Rozszerzenie znajomości gam do 2 oktaw, wprowadzenie gam chromatycznych, pasaży i kadencji wykonywanie ich razem,
 • Rozwijanie muzykalności oraz wiedzy o stylach i formach muzycznych,
 • Uwrażliwianie ucznia na ekspresję twórczą , wrażliwość estetyczną, oraz estradowego zachowania się,
 • Rozbudzenie zamiłowania do muzykowania zespołowego,

Przesłuchanie pierwsze– grudzień:

 • Wykonanie z pamięci 2 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utworu dowolnego,

Przesłuchanie drugie –czerwiec:

 • Wykonanie z pamięci 4 utworów z podanych działów:

a) etiudy lub utworu o odpowiednim zaawansowaniu technicznym,

b) utworu polifonizującego lub o formie klasycznej,

c) utworu dowolnego.