Wymagania edukacyjne i programy nauczania

dla uczniów klasy fletu w PSM I stopnia w Brzegu

 

Sześcioletni cykl nauczania

 

Klasa Wymagania edukacyjne Program nauczania

I

 • Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu
 • Budowa instrumentu, umiejetność składania i rozkładania fletu, sposoby czyszczenia i konserwacji
 • Opanowanie prawidłowej postawy podczas gry na flecie oraz poprawnego układu rąk i palców
 • Nauka oddechu przeponowo – żebrowego
 • Kształtowanie dźwieku na długich wartościach rytmicznych
 • Opanowanie znajomości notacji muzycznej
 • Nauka poprawnego rozpoczęcia dźwięku oraz technik legato i non legato
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Skala od c1- c3
 • Gamy durowe i trójdźwięki do dwóch znaków przykluczowych
 • Ćwiczenia i duety z „Młodego flecisty” A. Błaszczyk

II

 • Doskonalenie prawidłowego oddechu przeponowo żebrowego oraz prawidłowej postawy przy grze na instrumencie
 • Kształtowanie dźwieku na długich wartościach rytmicznych
 • Wprowadzenie artykulacji pojedynczego staccato
 • Rozszerzenie skali do e3
 • Czytanie nut a'vista
 • Rozwijanie biegłości palcowej
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje
 • Ćwiczenia z „Die ersten Ubungen fur Flote” G. Gariboldiego
 • Kilka miniatur z akompaniamentem
 • Ćwiczenia i duety z „Młodego flecisty” A. Błaszczyk

III

 • Doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego
 • Kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych
 • Opanowywanie technik gry legatonon legato, staccato
 • Rozwijanie biegłości palcowej
 • Umiejętnośc samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego
 • Czytanie nut a'vista
 • Rozszerzenie skali do g3
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje do gam durowych
 • Ćwiczenia z „Die ersten Ubungen fur Flote” G. Gariboldiego
 • Kilka miniatur z akompaniamentem
 • Utwory kameralne

IV

 • Doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego
 • Kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych
 • Dopracowywanie technik gry legatonon legato, staccato
 • Zapoznanie z technikami typowymi dla fletu: frullato, jednoczesne granie i śpiewanie
 • Czytanie nut a'vista
 • Rozszerzenie skali do b3
 • Realizacja wybranych ozdobników
 • Opanowywanie objawów tremy podczas występu
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe i molowe do pięciu znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 
 • dominanta septymowa do gam durowych
 • Etiudy z „I zeszytu etiud” F. Tomaszewskiego lub innego zbioru
 • Utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Utwory kameralne

V

 • Doskonalenie techniki zadęcia
 • Kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych
 • Opanowywanie gry w poszczególnych rejestrach
 • Osiąganie wyższego stopnia biegłości palcowej
 • Umiejętność korekty intonacji
 • Realizacja ozdobników
 • Czytanie nut a'vista
 • Próba samodzielnej interpretacji utworu z uwzględnieniem oznaczeń zawartych w utworze
 • Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania oraz umiejętność gry pamięciowej
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe i molowe do sześciu znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, kwarty, dominanta septymowa do gam durowych; trójdźwięk zmniejszony do gam molowych; gama chromatyczna
 • „I - II zeszyt etiud” F. Tomaszewskiego lub inny zbiór
 • Utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu
 • Utwór cylkiczny
 • Utwory kameralne

VI

 • Doskonalenie techniki zadęcia
 • Wprowadzenie techniki podwójnego staccato
 • Umiejętność korekty intonacji
 • Umiejętność stopniowania dynamiki
 • Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania oraz umiejętność gry pamięciowej
 • Samodzielna interpretacja utworu z uwzględnieniem oznaczeń zawartych w utworze
 • Umiejętność dokonania samooceny własnego wykonania
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe i molowe do siedmiu znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, kwarty, kwinty, dominanta septymowa do gam durowych; trójdźwięk zmniejszony do gam molowych; gama chromatyczna
 • „II zeszyt etiud” F. Tomaszewskiego lub inny zbiór
 • Utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu
 • Utwory cykliczne
 • Utwory kameralne

 

Czteroletni cykl nauczania 

 

Klasa Wymagania edukacyjne Program nauczania

I

 • Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu
 • Budowa instrumentu, umiejetność składania i rozkładania fletu, sposoby czyszczenia i konserwacji
 • Opanowanie prawidłowej postawy podczas gry na flecie oraz poprawnego układu rąk i palców
 • Nauka oddechu przeponowo – żebrowego
 • Kształtowanie dźwieku na długich wartościach rytmicznych
 • Opanowanie znajomości notacji muzycznej
 • Nauka poprawnego rozpoczęcia dźwięku oraz technik legato i non legato
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Skala od c1- e3
 • Gamy durowe i trójdźwięki do dwóch znaków przykluczowych
 • Ćwiczenia i duety z „Młodego flecisty” A. Błaszczyk lub E. Towarnicki „Szkoła na flet”
 • Ćwiczenia z „Die ersten Ubungen fur Flote” G. Gariboldiego
 • Miniatury na flet

II

 • Doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo – żebrowego
 • Kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych
 • Opanowywanie technik gry legatonon legato, staccato
 • Rozwijanie biegłości palcowej
 • Umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego
 • Czytanie nut a'vista
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Rozszerzenie skali do g3
 • Gamy durowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje do gam durowych
 • Ćwiczenia z „Die ersten Ubungen fur Flote” G. Gariboldiego
 • Kilka mianiatur z akompaniamentem
 • Utwory kameralne

III

 • Doskonalenie techniki zadęcia i prawidłowego oddechu przeponowo  żebrowego
 • Kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych
 • Dopracowywanie technik gry legatonon legato, staccato
 • Zapoznanie z technikami typowymi dla fletu: frullato, jednoczesne granie i śpiewanie
 • Czytanie nut a'vista
 • Rozszerzenie skali do b3
 • Realizacja wybranych ozdobników
 • Opanowywanie objawów tremy podczas występu
 • Próba samodzielnej interpretacji utworu z uwzględnieniem oznaczeń zawartych w utworze
 • Umiejętność korekty intonacji
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe i molowe do pięciu znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, dominanta septymowa do gam durowych; trójdźwięk zmniejszony do gam molowych; gama chromatyczna
 • Etiudy z „I zeszytu etiud” F. Tomaszewskiego lub innego zbioru
 • Utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • Utwory kameralne
 • Utwory cykliczne

IV

 • Doskonalenie techniki zadęcia
 • Kształtowanie dźwięku na długich wartościach rytmicznych
 • Opanowywanie gry w poszczególnych rejestrach
 • Osiąganie wyższego stopnia biegłości palcowej
 • Wprowadzenie techniki podwójnego staccato
 • Umiejętność korekty intonacji
 • Realizacja ozdobników
 • Czytanie nut a'vista
 • Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania oraz umiejętność gry pamięciowej
 • Samodzielna interpretacja utworu z uwzględnieniem oznaczeń zawartych w utworze
 • Umiejętność dokonania samooceny własnego wykonania
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Gamy durowe i molowe do siedmiu znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, kwarty, kwinty, dominanta septymowa do gam durowych; trójdźwięk zmniejszony do gam molowych; gama chromatyczna
 • II zeszyt etiud” F. Tomaszewskiego lub inny zbiór
 • Utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu
 • Utwory cykliczne
 • Utwory kameralne