Zobacz PSM wirtualnie

spacer wirtualny 360kliknij i zobacz >

 Szkolny zestaw podręczników

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

Decyzją Dyrektora z dnia 22 czerwca 2015 r., dopuszczono do użytku szkolnego:

1). Pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2015 r.

2). Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r.

(Dz. U. 2011 r. Nr 52, poz. 268) w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych,

3). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r.

(Dz. U. z 2014 r. Nr 1039 ) sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych,

4). Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r. Nr 205 poz. 1206)

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

 

pdf Pobierz zestaw podręczników w pliku PDF 

 

Cykl sześcioletni klasa I nowa reforma

Przedmiot

Podręczniki

Rytmika z kształceniem słuchu

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak – Nasza Muzyka I

 2. Anna Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci – podręcznik uzupełniający

 3. Ludmiła Bas – Rytmika – zeszyt dla początkujących I

Zespół ogólnomuzyczny

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak – Nowy Solfeż

 2. T. Gummesson – Zbiór piosenek

 

Cykl sześcioletni klasa II nowa reforma

Rytmika z kształceniem słuchu

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak – Nasza Muzyka II

 2. Anna Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci – podręcznik uzupełniający

 3. Ludmiła Bas – Rytmika – zeszyt dla początkujących II

Zespół ogólnomuzyczny

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak – Nowy Solfeż

 2. T. Gummesson – Zbiór piosenek

 

Cykl sześcioletni klasa III stara reforma

Rytmika

 1. Anna Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci kl. III

 2. Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak – Nasza Muzyka III

 3. Ludmiła Bas – Rytmika dla początkujących kl. III

Kształcenie słuchu

 1. Maria Wacholc – Solfeż elementarny

 2. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne III

 3. Józef Karol Lasocki – Mały Solfeż

 4. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

 

Cykl sześcioletni klasa IV stara reforma

Kształcenie słuchu

 1. Małgorzata Chowaniec –Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych IV

 2. Maria Wacholc – Solfeż elementarny

 3. Józefa Karol Lasocki – Mały solfeż

 4. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

 5. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne IV

Audycje muzyczne

 1. Agnieszka Kreiner – Bogdańska – W krainie Muzyki

 

Cykl sześcioletni klasa V stara reforma

Kształcenie słuchu

 1. Małgorzata Chowaniec –Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych V

 2. Maria Wacholc – Solfeż elementarny

 3. Józefa Karol Lasocki – Nowy solfeż

 4. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

 5. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne V

Audycje muzyczne

 1. Agnieszka Kreiner – Bogdańska – W krainie Muzyki

 

Cykl sześcioletni klasa VI stara reforma

Kształcenie słuchu

 1. Maria Wacholc – Solfeż elementarny

 2. Józefa Karol Lasocki – Solfeż cz. I

 3. Józef Karol Lasocki – Mały Solfeż

 4. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

 5. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne VI

Audycje muzyczne

 1. Agnieszka Kreiner – Bogdańska – W krainie Muzyki

 

Cykl czteroletni klasa I nowa reforma

Podstawy kształcenia słuchu

 1. Maria Wacholc – Czytanie nut głosem I

 2. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne I

 3. Józef Karol Lasocki – Mały Solfeż

 4. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

Zespół ogólnomuzyczny

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak – Nowy Solfeż

 2. T. Gummesson – Zbiór piosenek

 

Cykl czteroletni klasa II nowa reforma

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

 1. Maria Wacholc – Czytanie nut głosem I

 2. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne cz. I i II

 3. Zofia Peter Ziemlańska – Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu

 4. Józef Karol Lasocki – Mały Solfeż

 5. Agnieszka Kreiner – Bogdańska – W krainie muzyki

 6. Urszula Cebulska, Aleksandra Dudek, Izabela Olma, Anna Pawelec, Mariusz Tokarski, Danuta Anna Wilczak – Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi

 7. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

Zespół ogólnomuzyczny

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera Chmiel, Tatiana Stachak – Nowy Solfeż

 2. T. Gummesson – Zbiór Piosenek

 

Cykl czteroletni klasa III stara reforma

Kształcenie słuchu

 1. Maria Wacholc – Czytanie nut głosem I

 2. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne II

 3. Zofia Peter Ziemlańska – Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu

 4. Józefa Karol Lasocki – Mały Solfeż

 5. Tatiana Stachak, Ilona Tomera – Chmiel, Lidia Florek – Nowy Solfeż

Audycje muzyczne

 1. Agnieszka Kreiner – Bogdańska – W krainie muzyki

 

Cykl czteroletni klasa IV stara reforma

Kształcenie słuchu

 1. Maria Wacholc – Czytanie nut głosem I

 2. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne cz. II, III

 3. J. Dzielska, L.M. Kaszycki – Podręcznik do kształcenia słuchu

 4. Józef Karol Lasocki – Mały Solfeż

 5. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel – Nowy Solfeż

Audycje muzyczne

 1. Agnieszka Kreiner – Bogdańska – W krainie muzyki

 

pdf Pobierz zestaw podręczników w pliku PDF