L.p.    Nazwisko i Imię                     Instrumenty   Nauczyciel
1967/68
91. Boruta Grażyna fortepian J. Glica
92. Bubiłek Adam skrzypce R. Martynow
93. Gąsienice Mirosław fortepian J. Filc
94. Klimczak Jerzy skrzypce St. Grabieć
95. Mrozek Maria fortepian J. Wawrzynek
96. Pasierb Wanda fortepian Z. Hochman
97. Polak Anita fortepian Z. Hochman
98. Świderska Jadwiga fortepian J. Filc
99. Wdowiszewska Barbara skrzypce M. Pochludka
100. Wróblewska Lucyna fortepian J. Glica
101. Żwak Jolanta fortepian J. Glica